Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSVEN" Redaktieadres: Lombokstraat 3, 31 It CV AMERSFOORT BESTUUR: Vooizittzi Secretaris Penningmeester Coordinator werk groepen Bestuurslid S. Polak G.J. van de. Wetering A. Lakeman A. Medema A. van Koog WERKGROEPEN VAN VE HISTORISCHE KRING LEUSVEN 1. Bibliograiie 2. Archieven en collecties 3Monumenten 4Historische voorwerpen 5Veldnamen 6. Boerderijen 7Genealogie t. "Oral History" 9Contemporaine geschiedenis 10. Vialecten 11Educatie 12. Ledenwerving/verenigingsorgaan Contributie 20,- voor leden, jeugd en gezinsleden i 10, Rabobank Leusden nr33S9.92439 giro Rabobank 271/35 Foto omslagi St. Josephschool te Achterveld, 1979 {oto: Janus Visser VAN VE REVAKT1E -z- De vereniging is nog jong; zo ook dit eerste nuixmer van ons verenigingsorgaan. Het is een voorzichtig begin van een lange reeks vol informatie over de geschiedenis van onze gemeenschap. Het is nu al een historisch nunmer, crrdat het eenmaal de eerste keer moet zijn. De redaktie hoopt dan ook alle leden van dienst te kunnen zijn met het verschaffen van informatie. On dit te doen slagen hoopt de redaktie op veel kopij van de leden. Ook wordt gerekend op verslagen van de werkgroepen. In dit eerste nunmer een verhaal van Jan Schouten over "De Moespot" in Achterveld. Dat "De Moespot" niet alleen nu in de belangstelling staat, blijkt uit het relaas over de geschiedenis van dit gebouwtje. Older de rubriek SPROKKELS bijt W. Bos het spits af met een artikel over de Hervormde Kerk in Leusden-Zuid. Het boek "Den Treek van Marke tot landgoed" krijgt op de laatste pagina aandacht van één van onze leden. Met deze gevarieerde lectuur wenst de redaktie u veel leesgenot. VAN VE VOORZITTER Ruim een half jaar geleden werd het initiatief genanen tot de oprichting van een oud heidkundige vereniging in Leusden. Voor scrmigen ging daarmee een al jaren gekoesterde wens in vervulling. Naar hun indruk was er in Leusden al té veel verloren gegaan, dat misschien behouden of anders toch minstens vastgelegd had kunnen worden. Weer anderen, die zich meer recent in Leusden gevestigd hadden, wilden graag weten hoe het er vroeger in hun nieuwe woonomgeving was toegegaan. Zij hebben de indruk dat zij op die manier vlotter met de gemeenschap verbonden raken. In de Historische Kring hebben beide groepen zich gevonden. Als men mag afgaan op het aantal leden, dat al spoedig meer dan dertig bedroeg, moet er jaren lang een leemte geweest zijn in het Leusdense verenigingsleven. Nu de oprichting van de Historische Kring Leusden binnen een half jaar een feit is ge worden, is het zeer verheugend thans te constateren, dat de redaktie erin geslaagd is ons de eerste uitgave van een bescheiden verenigingsorgaan te presenteren. Vol verwachting mag men informatieve artikelen over onze lokale geschiedenis tegemoet zien, mits men in het oog houdt dat de leden zelf de nodige stof moeten aandragen. Wat dit betreft belooft het eerste nunmer gelukkig veel Ben verenigingsblad is ook nuttig als caimunicatiemiddel binnen de vereniging; er is ruimte voor mededelingen en verslagen. De verschijning van dit eerste nunmer valt ongeveer samen met de culturade en dat is zonder meer een gelukkige omstandigheid. Meer dan anders het geval zou zijn geweest, zal het blad dus nieuwsgierig ter hand genanen worden door niet-leden. Ik zou de wens willen uitspreken dat veel lezers zich daarna geïnspireerd voelen mee te doen in onze vereniging. Drs. R. Polak

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1985 | | pagina 2