H*aHOUEN Boeken - kinderboeken - schoolboeken kantoorbenodigdheden Boekhandel Hamershof 'DE .ECHTE IBAKKER XEI Wij bakken ze bruin! De Biezenkamp 14, tel. 941238 Grutterij 10a Winkelcentrum Hamershof, tel. 944363 MEDEDELING Op vrijdag 13 september a.s. cm 20.00 uur zal de heer A. Medema een rondleiding ver zorgen door het gemeente-archief van Amersfoort, Westsingel 44. Na afloop is er een ledenvergadering. BOEKBESPREKING Onlangs verscheen in de Amerfortia-reeks een boekje dat de vroegste geschiedenis be handelt van "Den Treek" en omgeving. Het verhaal was reeds eerder verschenen in de Utrechtse Alrranak van 1965. De schrijver is W.A.G. Perks. Prof. Dr. W. van Iterson schrijft in het voorwoord van de eerste uitgave het volgende "De schrijver heeft dit onderwerp met zijn diverse facetten van uiteenlopende zijden belicht, waardoor een goed gedocumenteerd geheel op brede basis ontstond". Hier is weinig aan toe te voegen. Het enige comnentaar is dat de foutjes, die er toch nog inzaten, in de tweede uitgave niet zijn verbeterd. I3r wordt aandacht besteed aan de geschiedenis, rechtshistorie, geologie, archeologie, agrarische - en kerkgeschiedenis. De Brouwerij 3 - Leusden Tel. 944125.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1985 | | pagina 5