wordt vervolgd poten, een trekbalk en korbelen met in de lengterichting weer twee gordingen. Spant- poten en gordingen hebben ook een windverband. Over de nok en de gordingen liggen vervolgens de sporen, die doorlopen tot ongeveer 1,50 meter boven het maaiveld, waar zij rusten op de muurplaat van de zijmuren. De sporen dragen het riet. In het bedrijfsgedeelte liggen over de ankerbalken de "slieten". Dit zijn rondhouten stamnen. In het woongedeelte zijn dit rechthoekige balkjes, de zogenaamde "kinderbintjes". Ook kan hier de zoldering bestaan uit even wijdig met de ankerbalk lopende tussenbalken. De houtsoort, telmerken en constructies kunnen bepalend zijn voor de ouderdan van de boerderij. Cm de bedrijfsvoering zo functioneel mogelijk te laten verlopen, heeft men in de loop der tijd de boerderij daaraan aangepast. Deze boerderijen zijn typische boerderijen voor het gemengd bedrijf, dat wil zeggen landbouw in dienst van de veeteelt. De verschijningsvorm van de boerderij is afhankelijk van de vier hoofdfuncties, namelijk wonen, stallen, tassen en werken. Naar aanleiding van deze elementen zullen wij de boerderijen die voorkcmen in deze streek aan een nader onderzoek onderwerpen. 6. De Lantaarnopsteker, ■I. De Heilige Familie, collectie Nederlands Openluchtmuseum collectie Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. H. 12,3 cm, B. 8,7 cm. Amsterdamse papierknipper Evert Root (1896-1978).

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1985 | | pagina 7