Schoeman -JU J.J. Jehee windveren onder het riet zijn soms rijk bewerkt. De ramen op de begane grond zijn voorzien van luiken. Het kozijnhout is meestal wit of crème, terwijl raamhout en luiken groen gekleurd zijn. De onderdorpels zijn in vele gevallen grijs, als imitatie van hardsteen. Het metaalwerk ziet er in vele gevallen verzorgd uit, met hanekarrmen boven de kozijnen en vlechtingen onder de rietafscheiding. De voorgevel is gemetseld in de zogenaamde Utrechtse steen. Deze is paars-rood van kleur en is nogal lang ten opzichte van de dikte. Bekijken we de zijgevels dan valt ons op het rookkanaal, dat de scheiding tussen woon- en werkgedeelten aangeeft. Bij de opkamer is de nuurplaat opgehoogd. De op kamer heeft aan die zijde geen vensters, tenzij hij onderdeel is van een dwars geplaatst voorhuis. Daarnaast zien vro de deur van de spoelkeuken, welke bestaat uit een onder- en een bovendeur. Naast deze deur zijn één of meerdere vensters met luiken te zien. Dit gedeelte van de zijgevel wil nog weieens wit gepleisterd zijn met een zwarte plint. Naast de deur staat de pcmp en een spoelrek. De rest van de zijgevel geeft de halfronde koeraampjes te zien. Ook kan men daar aantreffen de mestdeurtjes of mestluiken. De andere zijgevel geeft, op het woongedeelte na, hetzelfde beeld te zien. Bij de gewone boerderij heeft het woongedeelte hier geen vensters. Uitzonderingen zijn hier weer het dwarsgeplaatste voorhuis en de uitbreiding van de boerderij met een ■■parte won i ng De achtergevel is synmetrisch van opzet. In het midden de grote deeldeuren met aan weerskanten de mestdeurtjes. Boven de grote deuren zien we het oogstluik. De deuren zijn zwart of groen geschilderd. Vroeger waren de gevels van hout. Deze bestonden dan uit horizontaal gespijkerde delen die zwart geteerd waren. De verstening van de boerderij begon met de opkamer, al of niet gelijk met de rest van het woongedeelte. Later werden de zijgevels van het bedrijfsgedeelte van steen opgetrokken. De achtergevel is het langst van hout gebleven. In scmnige gevallen is dit nu nog zichtbaar. De bijgebouwen zijn nog vaak van hout; dit geeft een indicatie hoe de boerderijen van vroeger er uitgezien moeten hebben. Het dak is gedekt met riet. Het woongedeelte heeft scms een pannendak met goten. Dit kan zijn uit brandveiligheid of cmdat men het regenwater wil opvangen. De nok is gedekt met rietvorsten. Bij oudere boerderijen is de nok scms gedekt met plaggen. Op het erf kan men nog aantreffen een moestuin, siertuin en een boomgaard. De meeste boerderijen hebben voor de voorgevel een drietal leilinden staan. De vraag is, of dat alleen voor de sier is of dat het functioneel is. Van de lindebloesem maakt men thee. De benen bieden bescherming tegen het zonlicht in de mooie kamer. Of is het gedaan cm de vochttoestand onder de fundering van het voorhuis te verminderen. Dit boven staar relaas over de. boerderij zal bij velen lervrots over- kanen. Dat is ook zo, maar het is ook een bijdrage over hoe het bedrijf tot voor kort gefunctioneerd heeft. I>s vier hoofde lanen ten vronen, stallen, tassen en werken zijn echter nog steeds van toepassing, alleen heeft het zich sterk gewijzigd. De veranderingen zijn zelfs zo ingrijpend, dat de boerderij in zijn oude vorm haast niet meer kan functioneren. Dit artikel is gepubliceerd in Hoevelaken 1132 - 1982 door Mr. A. Veldhuizen Schoeman makelaars taxateurs o.q. een deskundige begeleiding bij de AAN- en VERKOOP en HUUR en VERHUUR van onroerend goed het selekteren en aanvragen van een HYPOTHEEK, met en zonder gemeentegarantie een TAXATIERAPPORT van een woning of bedrijfspand enz kortom, voor "alles" wat met onroerend goed te maken heeft. Schoeman makelaars taxateurs o.g. leden NVM Uw onroerend jood-deskundigen in Midden-Nederland Kantoren te Amersfoor t Leusden Veenendaal Hoofddorp Arnhemseweg 1i De Grutterij 4 00385-19135 02503-36264 - 033- 11541 - 033-941100 Soest 02155-13539 Tiel 03440-12298 kvm i»rn? jtirSchoeman praten' II -

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 10