bevol' Wat dit laatste betreft vindt er op 21 maart een .nbare hoorzitting plaats. Het gemeentebestuur legt zich uiteraard niet bij dit onzalige plan neer en heeft onze vereniging mede betrokken bij de gedachtenbepaling omtrent dit onderwerp. Het standpunt van de Histo rische Kring Leusden is inmiddels zowel mondeling als schriftelijk ter kennis van het gemeentebestuur gebracht. Voor de goede orde vermelden wij nog dat G.S. de thans in aanleg zijnde rijksweg in het westen van de gemeente als grens willen aanwijzen. Dit zou dan betekenen dat het torentje van Oud Leusden met de begraafplaats en ook de Boskamp, de fusilladeplaats, de golfbanen en de Hoge Kley naar Amersfoort overgaan. Vanuit een heel ver verleden ligt in dit gebied de oorsprong van de gemeente Leusden en het doorsnijden van deze band betekent onnoemelijk veel meer dan een oppervlaktevermindering met enkele ha., zoals de pro vince dit aanduidt. Tegen deze achtergrond hebben wij ons standpunt weergegeven. Bij be stuurlijke beslissingen spelen historische argumenten echter maar een beperkte rol. Behalve het leggen van een rechtlijnige grens langs een weg hebben wij in de plannen van G.S. toch geen dwingende praktische en bestuurlijke redenen kunnen ontdekken waarvoor al het andere zou moeten wijken. Dit sterkt ons in de overtuiging dat het doorgaan van deze grenswij ziging een volkomen verkeerde beslissing zou betekenen. Wij zullen de leden in de toekomst van de ontwikkeling op de hoogte houden U I T _N_0__D_ IG IN_G Op maandag, 21 anril a.s. om 20 uur wordt in de kelder van het gemeentehuis van Leusden de tentoonstelling geopend over de ongravingen die zijn verricht in de jaren 1983 tot 1985 bij Oud-Leusden. Burgemeester Rademaker zal de opening verrichten. Daarna houdt dhr. W.J. van Tent, provinciaal archeoloog, een lezing over de ongravingen. De heer van Tent had de leiding bij dit werk. Na afloop is er gelegenheid de tentoonstelling te bezichtigen. Wij nodigen alle leden hartelijk uit hierbij aanwezig te zijn. Ingang gemeentehuis aan de achterzijde Burgem. v.d. Postlaan. Bestuur Historische Kring Leusden. 21 Tevens vestigen wij nu reeds de aandacht oo de excursie naar het Openluchtmu seum te Arnhem (in het bijzonder boerderijen Hamersve1dsewegwelke gepland is voor Zaterdag 31 mei. De leden ontvangen hieromtrent nog tijdig bericht doch men gelieve rhans reeds met deze datum rekening te houden. Ledenlijst per 31 december 1985 Het bestuur heeft gemeend dat het zinvol is om aan het einde van het eerste verenigingsjaar de ledenlijst te publiceren, zodat men ook we derzijds weet wie er lid van onze vereniging is. A.C.H. van Peski J.M. Schouten W.J. van Hoorn A. den Hartog-Ton A Kv.d. Glas G. van Leeuwen A. Vroon J.A. Huis in 't Veld MwR. Vroon A.J. van Kooy A. Medema R. Polak A.F. Kuipers W.A. v.d. Wetering S. Luigjes J. Wenselaar L. Helmes W. Bos R.G. Tijmensen A. Lakeman G. Apeldoorn C. van den Hengel J. Renes A.F.C. Ni euwonhuy zen JJJehee E. v.d. Hoeve H. Nap W. Jansen B. van Middelaar Meidoornhof 22 Hessenweg 317 Alb. Neuhuysstraat 3 Toermalijn 3 Dinkelwijk 13 Pr. Margrietlaan 10 Hondsroos 5 Bruinhorst 28 Hondsroos 5 W. v. Amersfoortstraat 59 Augustijnenhove 37 Beverhoeve 26 Korenschoof 14 Landweg 301 Kon. Wilhelminalaan 9 Tarweland 21 Pr. Christinalaan 9 Pr. Irenelaan 58 Vlarenburg 24 Hamersveldseweg 19 Libel 2 Loseweg 161 V.d. Warelstrnat 42* Klnverland 11 Lombokstraat 3 Roggeland 3 Da 1ma t ië 60 J. van Arkelweg 19 Kuiperstraat 62*11 Leusden Achterveld Amers foort Leusden Leusden Leusden Leusden Leusden Leusden Achterveld Leusden Leusden Leusden Leusden Leusden Leu9den Leusden Leusden Leusden Leusden Leusden Apeldoorn Wagen i ngon Leusdon Amersfoort Leusden Leusden Achterveld Amsterdam

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 3