Het ontoreKen van uuue oouwiaiiuen uuuer namersveia en LeusoroeK J wijst erop, deze gronden van jongere datum zijn dan de Oude Bouwlanden op de oostelijke flank van de Utrechtse Heuvelrug en op de hogere gronden binnen het stroomgebied van de beken onder Stou- tenburg en Achterveld. De Oude Bouwlandgronden die op het bodem- kaartje in de publicatie van Perks worden aangegeven onder Leusden- Zuid en ten noorden van de Leusbroekerweg in Leusbroek worden door Stiboka als zodanig niet onderkend. Zij moeten derhalve van Jongere datum zijn. Li teratuur Hengel van de C.1974 Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811 Perks W.A.G. 1984 Den Treek, van marke tot landgoed, 2e bijgewerkte ed i t i e Stichting voor BodemkarteringBodemkaart van Nederland. Blad 32 Oost Amersfoort, 1965 en Blad 32 West Amersfoort, 1966. TENTOONSTELLING: Opgravingen bij Oud-Leusden in de kelder van het Gemeentehuis - Ingang Achterzijde-. 21 - 26 april 1986. In de jaren 198} - 198^ vonden er rond het Kerkje van Oud-Leusden in het tracé van de nieuwe A?8 opgravingen plaats. Het onderzoek heeft voor de 'olgende perioden gegevens opgeleverd. 1. Bronstijd ?100 - 700 v. Chr. afb. 1-1 Waarschijnlijk heeft men de ringsloot van een geheel verdwenen graf heuvel uit die tijd waargenomen. In de direkte omgeving werd een vuurstenen pijlpunt gevonden. PIjzertijd 700 v. Chr - 0. afbl - IV. In deze periode moet er hier een boerendorp hebben gelegen,dit i6 dui delijk te zien aan de "paalkuilen"Vondstenvrij grof met de hand ge vormd aardewerk. Romeinse tijd 0 - '*00. afb. 1 -II. Waarschijnlijk heeft men de resten van een omgrachte wachttoren ge vonden. Ook warden er plattegronden van boerderijen en schuren ge vonden en een rechthoekige kui1moge 1ijk een graf,met twee complete potten -o <v .bo cv bo J? <v ït I g I bo cy cv bo cx O X r, O °o «o b0 *- <V cv» 'i 5 E •cv Cl br v. c: ■v S to O 5 V, a - V. C3 O/; t i"3 ■3 2

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 6