Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" Redakt- Jres: Lombokstraat 3, 3S18 CV AMERSFOORT BESTUUR Voorzi tter Secretari s Penningmeester Coördinator werkgroepen Bes tuurslid R. Polak Beverhoeve 26 Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301 Leusden 033 - 946289 ALakeraan Hamersveldseweg 19 Leusden 033 - 942009 A. Medema August!jnenhove 37 Leusden 033 - 945373 A. van Kooy W. van Araersfoortstraat 59 Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN DE HISTORISCHE 1. Bibliografie 2. Archieven en collecties 3. Architectuur 4. Historische voorwerpen 5. Veldnamen 6. Boerderijen ING LEUSDEN 7. Genealogie 8. "Oral History" 9. Contemporaine geschiedenis 10. Dialecten 11. Educatie 12Ledenwerving/verenigingsorgaan Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Van de dactie Allereerst wil de redactie haar verontschuldigingen aanbieden voor het redactiestukje van het vorige nummer. Daar is nogal rommelig omgesprongen met de Nederlandse taal Buiten de bestuursmededelingen wordt Uw aandacht gevraagd voor de bijdrage van de heren J. Schouten en W. Vos. Tevens heeft de redactie gemeend dit nummer te illustreren met een kaart van de Hamersveldseweg, die vlak na de oorlog gemaakt is. Op de kaart zijn in 1980 de toen bekende boerderijen en veldnamen ingevuld. Mede in het kader van de excursie naar het Openluchtmuseum kan deze kaart een wegwijzer zijn voor wat daar over Hamersveld wordt geëxpo seerd. i r- ^AEEER^OEAE gfca/00£d w/< \m~~n/£ovalangl ~jtöord wy mlbusaevn 6 roe nhout ek m a veu blad -zv/anenbu' 'ki z aaa nenbur6_ b0sa£ee__ fgoomgaa rd .kjageauur

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 2