41 DODENBOEK GEEFT FAMILIEGESCHIEDENIS door J.M. Schouten Wilmen werd 106 jaar - Zeeger door stier pedood ACHTEVELD - Voor het samenstellen van een familiegeschiedenis is de onderzoeker meestal aangewezen op de oude doop- trouw- en dodenboeken die hun oorsprong vonden door de kerkelijke aanteke ningen. De burgerlijke standaantekeningen vingen voor het eerst aan in Frankrijk en wei op 20 september 1792. In Nederland begon ze pas goed aan te vangen tijdens de Napoleonse bezetting na 1800. Vóór die tijd nam men als achternaam aan de voornaam van de vader, hetgeen het onderzoek naar de geschiedenis van een familie danig bemoei 1 ijkt. In dit artikel is gebruik gemaakt van: de beschrijving van de doop-, trouw-, begraafboekenoverlijdensregistersenz. in de provincie Utrecht, daterende van voor de invoering van de burger lijke stand door Mr. R. van Royen, chartermeester aan het Rijks archief te Utrecht. Daarin wordt de roorasch-katholieke parochie van Achteveld te Stou- tenburg genoemd, tussen 1713 en 1748. Het dodenboek van de genoemde parochie bevindt zich op de pastorie. Dit boek gaat terug tot 1745. OTntncL- jSoAntyehen/! e* a/ Sty?, J\/ovem4lyyiui. eja tnijjurnt- jtfmL r&t *f> /'ordf**- JtUïXrf yy> 2ob-~ - i'n- Pater Gregorius Koch heeft in niet te sterk Latijns het dodenboek bijgehouden, en mede hierdoor en het soms zwakke handschrift was het dan een vrij moeilijk iets om alles goed uitgerafeld te krijgen. Een groot voordeel is het zeker te noemen dat hij vaak de boerderijnaam aantekende en ook enkele bijzonderheden niet achterwege liet. 42 Het kostbare g^_chriftje opent met: Namen van overleden volwasse nen van de Barneveldse en Achteveldse gemeenschap, vanaf de 13e November 1745, waarop ik P. Gregorius Koch de Eerwaarde P. Gregorius Storm ben opgevolgd in deze Missie. Het overlijden van kinderen of van zuigelingen is niet altijd aangetekend, omdat men dat zelden doet. Tot zover de hoofdaantekening van het dodenboek. De eerste aantekening van een overlijden is van 17 November 1745. Op Koorelaar is Albertinjen Pieters, tot nog toe vrijgezel, 80 Jaar ge worden Pater Koch was van de Benedictijnenorde (Abdinghof) De Duitse taal komt dan nog wel eens in de namen voor. Zo tekende hij aan dat op 2 November 1745 op het Klaare Water na bediend te zijn geweest op 83-jarige leeftijd overleed Geerdjen Rötgers. 3 Januari d.a.v. stierf onverwacht in Callenbroek Hendrich Claessen 70 jaar oud. Hij werd in de H. Olie gelegd. Dat hield dan in dat hij niet meer bij bewustzijn was. Het was niet altijd eenvoudig om de Pater te vinden daar alles te voet moest over en door de zeer slechte modderige wegen. Was iemand in Stoutenburg stervende, dan ging men or> zoek naar de Pater en die was misschien bij een zieke of stervende in Harskamp. Zo groot was het zielzorggebiedruim 25 km van het ene einde naar het andere einde. Op Hukkenhorst overleed zeer onverwacht het 15-jarige meisje Rentjertje Zeegersz. Toch stierven er nog veel mensen op hoge leeftijd. Op 28 Maart 1746 overleed aan de Leemsteeg (waarschijnlijk in het Zwar- tebroek) Wilmjen Gaertz weduwe Koller. Zij is 106 jaar geworden! Soms staat ook aangegeven: overleden een zuigeling 14 dagen oud. Van Joannes Benthem staat aangetekend dat hij op 86-jarige leeftijd nog soldij-trekkend was. Gezien zijn achternaam kwam hij waarschijnlijk uit Duitsland. De 68-jarige Zeeger Eversen van Hukkenhorst werd door zijn stier aangevallen, is geruime tijd bewusteloos geweest en gestorven. Op de hoeve Westerveld onder Terschuur woonde de rijke boer Hendrich Wouterzen. Als aantekening staat: Ik heb deze christen een plechtige begrafenis in de Kerk met een Requiem en klaagzang gegeven. Hij gaf een luchter aan onze kaoel. Bij deze begrafenis diende op verzoek van de 78-jarige overledene geen Misdienaars. In het Garderense Broek werd Jan Teunisz door zijn eigen paard dood getrapt. Telkenmale wordt genoemd Klettersteegook wel Kleiderstege waar kennelijk rijke boeren woonden. Jan Tissen gaf dertig florenos aan de Kapel. Een zekere Daemers uit het Diocees Munster overleed onder Barneveld.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 5