AMERONGS HISTORISCH MUSEUM 350 jaar tabaksteelt Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat 46 Amerongen Telefoon 03434 - 56500 of 51196 Geopend van 1 april tot 1 november. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, 's zondags van 13.00 tot 17.00 uur en 's maandags gesloten. Toegangsprijs 1p.p., kinderen onder geleide t/m 12 jaar gratis. Groepen reductie. In het eerdergenoemde huisje op uashorst over d ook Tönis Tönissen, en in Stoutenburg een onbekende Lau Nigrelle. Henrik Ortwijn was een kleermaker en de nu nog bekende familienaam Bosman en Boersen komen voor het eerst voor. Telkenmale staan er overlijdensaantekeningen aen t Heeren Logement hetgeen nu nog tussen de Glind en Walderveen is gelegen Op 13 juni 1776 stierf gedurende de terugreis van een bedevaart naar Rome gesterkt in half bewustzijn met alle sacramenten Jacobus uit 'd Ruyter. Wanneer er een weldoener was overleden dan werd dit mede aangetekend. In 't Zwartebroek overleed een jongeman van 33 Jaar, Ellert Cornelissen, rijk aan aardse bezittingen. Hij schonk tweehonderd gulden voor een nieuwe ciborie (afsluitbare kelk) van goud, één honderd gulden voor Missen (stipendium voor de Pater) en vijftig gulden voor de kroon van Mari a Er overleden: een uitgestotene bedelaresse - een halve stroper - en een bezembinder. Kleinsen schonk honderd gulden aan de Pater. De bij - aantekeningen over de overledenen zijn zo gering geworden, dat het nu een dorre lijst wordt van alléén namen. Nu nog bestaande boerderijnamen komen wel voor: de Zwarte Goor - Droeffelar - Emelar - Kleinhoff - 'd Kopermole - het Hoenernest - Vinzelar - de Korte Niep - de Zwaen - Klein Droeffelaar in de volksmond genoemd De Pinhut - Groot Sannebrink - Schaffelar - en Den Doelen. Per 24 augustus 1786 geen aantekeningen meer door Pastoor Johannes Bernholtz die kennelijk toen ernstig ziek is geworden. In de zielzorg wordt hij nu bijgestaan door Pater Wilhelmus Siverdus. ooooooooooo ooooo o Achteveld Maria Lichtmis 1986 J.M. Schouten.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 8