Schoeman ^11 voor een deskundige begeleiding bij de AAN- en VERKOOP en HUUR en VERHUUR van onroerend goed het selekteren en aanvragen van een HYPOTHEEK, met en zonder gemeentegarantie een TAXATIERAPPORT van een woning of bedrijfspand enz kortom, voor "alles" wat met onroerend goed te maken heeft. Schoeman makelaars taxateurs o.g. leden NVM Uw onroerend goud-deskundigen in Midden-Nederland Kantoren te: Amersfoort - Arnheinseweg 11 Leusden - De Grutterij 4 Veenendaal 08385-19135 Hoofddorp 02503-36264 Miktluri In onroerende goederen leden HWM - 033- i1541 - 033-941100 Soest 02155-13539 Tiel 03440-12298 kom eens met Schoeman praten'

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 11