67, Fietstocht Langs oude hoeven De filmavond in De Korf voor de Leusdense bevolking trok een kleine honderd bezoekers en velen hebben hierbij zichzelf en anderen in een jeugdiger gedaante weer teruggezien. In november heeft ons medelid C.v.d.Hengel vele oude namen uit het Leusdense .voor ons ver klaard,al blijven er altijd vraagtekens over En dit is misschien wel goed ook anders zou er op een bepaald ogenblik niets meer na te speuren zijn. Bij de aanvang van onze laatste bijeenkomst was ons medelid Pater M.Brada zo vriendelijk om ten behoeve van de aanwezige leden een aantal ex. van zijn uitgave Kroniek Veluwe aan te bieden waarvoor onze dank. Aangezien het bord Smoussesteeg inmiddels door de nieuwe naamsaanduiding uit het zicht is verdwenenen hebben wij het gemeentebestuur gevraagd een ex. hiervan aan onze vereniging ter beschikking te stellen. Hierop is gunstig gereageerd en wij hebben inmiddels een exemplaar van dit buiten gebruik gestelde naambord in onze verzameling opgenomen met de bedoeling ook in de toekomst attent te blijven op verdwijnende zaken. Uitbreiding bezit van de vereniging: Eemlandse Klappers door J.H.M. Putman te Bussum, delen 2,3 en 4 betrekking hebbende op de gemeente Leusden. Een viertal tekeningen van mevr. M.v.dHorst-v.dRotte. Van de heer J.Schouten te Achterveld ontvingen wij diverse publicaties betrekking hebbende op Achterveld: Uitgaven t.g.v. jubileumvieringen van de H.Jozefkerk. Achterveld 600, programma en 2 ex. extra editie Leusder Krant. 25 jaar georganiseerde middenstandLeusder Krant 26 mei 1979. Jubileumboekjes AMBC Achterveld. Kalenderbladen N.M.B. met oude dorpsfoto's. Herinneringstegel Landgoed De Boom 1879-1979. Van de heer W.Bos werd in het afgelopen jaar ontvangen een dossier betreffende de viering Leusden 1200, alsmede een foto dageldershuisje De Treek en enige gegevens betreffende vnlLeusden Zuid. Tevens werden in het bestand van de vereniging opgenomen de officiële publicaties t.g.v. Leusden 1200: Historische tentoonstelling van Lisiduna tot Leusden 7-11 juni 1977. Lesbrief Leusden 1200, uitgave t.b.v. het onderwijs. onde van 8 juni 777 en Wapenkaart der gemeente Leusden. Uitgaven van de afgelopen jaren: Het orgel van de St.Jozefkerk in Leusden -C door A.J. van Kooij. Leusden uit de brand, 150 jaar brandweer door Ali Ton. De Gelderse Vallei in de mobilisatietijd en meidagen 1940 door K. Cramer. Den Treek van marke tot landgoed door W.A.G. Perks. Jubileumuitgave R0DA '46 t.g.v. het 40 jarig bestaan. Prijswinnaars op de Culturade 1986: Eerste prijs: Wim van Holstein Ttoeede prijs: W.A. Veldheer. Beiden zijn inmiddels lid van onze vereniging. vu i Op veler verzoek is de tekst van de fietsroute, die door de leden in oktober gereden is, in ons orgaan opgenomen. Met bijgaande kaarten is de route de moeite waard om nog eens een keer gere den te worden. Dia A: Afbeelding 1 en 2 Overzichtskaart van de fietstocht. We beginnen bij de Smoussesteeg, via het bruggetje over het Valleikanaal gaan we naar de Kanaalweg. Aan het einde hiervan gaan we de Asschatterwea op, tot we vlak bij de Zandbrinker- n a een weggetje ingaan, waaraan de boedenjeri Riet, Grote Riet en Nieuwe Riet liggen. Dan gaan we weer via de Asschatterweg verder richting Achterveld. Via de Verjaagde Ruyterweg komen we op 't Jannendorp Daar kiezen we een klein fietspaadje, dat ons via de Kieftkamp op de Lme- laarseweg brengt. Voorbij het voormalig slot Emelaar kiezen we een pad langs de Barneveldse beek om kort daarna via het landgoed Groot SLou- tenburg weer op het pad langs de Barneveldse beek uit te komen. We steken de Barneveldse beek over bij de "Ossendrijverbrug" en volgen het pad Lot de Emelaarseweg. Deze weg rijden we nu geheel uit en gaan dan rechtsaf, het fietspad van de Hessenweg op. Dit fietspad volgen we enkele honderden meters om dan de drukke Hessenweg over te steken. We gaan nu een bomenlaan in naar de boerderij De Oldenrijst. Vandaar kunnen we het fietspad bij het Valleikanaal bereiken. Linksaf rijden we nu het fietspad af tot we bij het Sluisje komen. Vlak hiervoor kunt u de boerderijen Midden Hage- nauw en Groot Hagenauw zien. Dia 1: U bent nu vast nieuwsgierig geworden wat u allemaal gaat zien. Bekijkt u e t nog maar eens goed het bordje Smoussesteeg. Binnenkort staat hier een ander bordje: Cohensteeg. We fietsen hier nl. over de Busaerl, een landgoed dat Benjamin Cohen, van het Kapittel Oud- Munster in Utrecht kocht. Het was een langgerekt landgoed en strekte zich uit van de Moorster- beek tot aan de Grift. De grond werd gebruikt voor tabaksteelt. Ook het Spul met de tabaksschuur in de woonwijk Groenhouten stonden op hel land goed de Busaert: De Smoussesteeg heette eerst netjes Jodensteeg, maar in de loop van de negentiende eeuw spraken de mensen van de Smoussesteeg en na jaren was niemand er zich meer van bewust dat we een scheldnaam als straatnaam gebruikten Benjamin Cohen koopt in 1777 de Busaert. In 1801 wordt de Busaert in veiling gebracht. Het is een slechte tijd, niemand is in staat zo'n goed te kopen. Uiteindelijk gelukt het de Busaert perceelsgewijs te verkopen.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 3