Vroeger lag de boerderij aan de Asschatterkademaar na de verwoesting in de Tweede WereLdoorlog werd de boerderij verplaatst naar deze pLek. Aan de andere zijde liggen de hoeven Groot- en Klein Hagenauw, die tot 192i van de familie Methorst waren, die ze toen verkochten aan resp. Corn. Herder en de familie Th. v. Eyden. Klein Hagenauw heeft Lot 1826 aan de familie Methorst behoord, waarna het in particuliere handen kwam. De boerderij is nu in handen van het landgoed De Boom. Dia 5: PJt laantje leidt naar de hofstede Bantuin. De hofstede Bantuin is ook ,i nieuwe boerderij, maar deze ligt nog wel op de oude plaats. Bantuin ligt ingeklemd tussen de langgerekte strook waarop de hoeven KI. en Gr. Hagenauw en Lapeers stonden en het landgoed Brinkhorst. In 1752 was Wilhelmus v. Baerle de eigenaar. In 1759 krijgt de dochter van Wilhelmus, Margaretha Maria van Baerle, de hoeve. Zij was gehuwd met Mr. Jan Carel Rijks, drossaert van Montfoort. In 1840 wordt Wulfurt Tolboom eigenaar. Thans is de hoeve nog in eigendom van de fam. Tolboom. Van Brinkhorst, hoeve nunmer 6 op de tocht, hebben we geen dia. De hoeve wordt al in 1633 genoemd. In 1737 is Jacobus van Bemmel, raad en schepen van Amersfoort, de eigenaar. Hij verkoopt de hoeve aan Willem Baron Sloet. In 1870 koopt Mr. Ernest Louis Baron v. Hardenbroek van Lockhorst, lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaalde Brinkhorst. Nu behoort de hoeve bij het landgoed De Boom. Dia 10: Klein Brinkenstein is een nieuwe boerderij. Vour de Tweede Wereldoorlog sfond deze boerderij dicht bij de Modderbeek, maar na de oorlog is de rderij langs de Asschatterweg herbouwd, van 1676 tot 1802 was de hoeve in bezit van de familie Bnnkensteyn. In 1844 wordt Groot Brinkensteyn liggend aan de overzijde van de Asschatterweg, verkocht aan Gijsbert Karei Duco Baron van Hardenbroek van Lockhorst. Deze verkoopt de hofstede weer aan Mr. Arnout Jan de Beaufort. Nu behoren de hofsteden Gr. en KI. Brinkensteyn tot het landgoed De Boom. Dia 9: Groot Wijnbergen, sinds de Tweede Wereldoorlog liggend aan de Asschatter weg, heeft een lange geschiedenis. De hoeve draagt de naam van de fam. I

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 4