73, Wijnbergen, die de hoeve rund 1600 al in bezit had. ten andere naain vuur deze hueve was Asschat. In 1689 verkoupt Junkh. Juhan idii Wijnbergen, burge meester van Amerstuurt,de hufstede aan Juhan treis van Dulre, kuupman te Amsterdam. De nieuwe eigenaar liet bij de hueve een herenhuis buuwen en legde er uinheen lanen en bossen aan. De rijk gewurden regenten en kooplui maakten van hun landerijen een buitenverblijf in die tijd. De cuntracten voor de pachters bevatten dikwijls strenge bepalingen wat zij wel en niet muchten doen. In 1832 werd Gr. Wijnbergen evenals KI. Brinkenstein en Steenbeek verkucht aan Jan van Binsbergen. De tam. v. Binsbergen ver kocht de hofsteden aan Mr. A. J. de Beaufort. Nu behuren deze hueven allen Lot het landgoed De Buom. Dia 11: Dit is een laantje dat loopt naar de plaats waar voor de Tweede Wereld oorlog de Groot Wijnbergen lag (zie kaartje) Dia lla Groot Wijnbergen voor Werejdoorlog II. Deze foto is gemaakt duur de groot- vader van de heer v. der Kraats in 1936. Deze fotograaf reed op zijn motor fiets door de Gelderse Vallei en vereeuwigde zo veel boerderijen. Dia 12a Steenbeek is ook een boerderij die na Werelduorlog II is verplaatst naai de Asschatterweg. Omstreeks 1700 was deze hoeve in het bezit van Corn. Moyaert, een dokter in de medicijnen te Amersfoort. Na verschillende eige naren gehad te hebben komt de hoeve Steenbeek inhet bezit van de fam. Lilaar, die het landgoed Wijnbergen sinds 1737 door huwelijk in bezit had. Nu behoort Steenbeek bij landgoed De Boom. Dia 12b: De Zandbrinkermolen is ook in de Tweede Wereldoorlog afgebrand. De hier afgebeelde molen stond sinds 1880 daar. Eerst had hij in Amsterdam gestaan op de plaats waar nu theater Carré is.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 5