74, Dia 2: Eén van de families, die in het bezit kumt van een perceel van de Busaeit, is de familie van Eyden. Zij bewoonden ook de boerderij tangenbeek aan de Hamersveldseweg, waar nu de bibliotheek gevestigd is. In 1923 bouwde Theus van Eyden aan de Smoussesteeg het boerderijtje tangenbeek. In de oorlog '40-'45 werd dit boerderijtje evenals vele andere boerderijen rund Hamersveld en Achterveld verwoest. Na de oorlog is het herbouwd en deze herbouw passeren we nu. De boerderij is niet meer bewoond door de familie van Eyden, maar opgenomen in de nieuwbuuw van Leusden. Hy is verbouwd un wordt bewoond door 2 families. Dia 2a De brug over het Valleikanaal is nog met erg oud. In 1937 werd het Vallei- kanaal en de liniedijk als verdediging en afwatering aangelegd. Dia 3a: Over de brug hebben we een goed uitzicht over de hofstede Lapeers en de tegenover liggende hoeve, beiden in bezit van de familie Brouwer. Op de voor grond ziet u de Moorster beek, die hier vele kronkelingen maakt. Vroeger lag hier ook een kerkepad, dat de hofstede Lapeers met de Smoussesteeg ver bond zodat men te voet snel Hamersveld kon bereiken. Dia 3b Omstreeks 1670 behoorde Lapeers met de hoeven Groot- en Klein Hagenauw aan de Heer Dirk van Lommertsum, advocaat te Utrecht. De drie hofsteden vormen een aaneengesloten blok van de Modder- Lot de Moorsterbeek in het buurt schap Asschat. Rond 1727 zijn deze boerderijen in het bezit van Melchior ten Hove, heer van Renouwen. Dertig jaar later verkoopt deze familie de hoeve Lapeers aan Heijmen Haan. In 1829 brengen de erfgenamen van Heijmen Haan deze hofstede in publieke veiling. De koper was Heijmen Meese Brouwer, de betovergrootvader van de tegenwoordige eigenaars, waarvan Hein(= van Heijmen) een alternatief landbouwbedrijfheeft Dia 4: Aan het einde van de Kanaalweg, komen we op de Asschatterweg.Daar ligt de boerderij Klein Hagenauw. Dia 12c: De Zandbnnkermolen aan de noordzijde. Vroeger liep de Asschat Lerweg langs de zuidzijde van de molen. Dia 14: Weggetje naar de Grote Riet Dia 14a; I De Grote Riet met Schaapskooi. Jan het goed de Riet of Ryt zijn in de archieven allerlei stukken terug gevonden, bv. een meningsverschil over een uitpad in 1615. 'Anthonie Wouters op de Ryt onder Snorrenhoef is altijd met paard en wagen over het erf Sanbrynk naar moors gegaan.' De Ryt kwam in 1693 in het bezit van de landdrost van de Veluwe Lu cas Willem van Essen, Helbergen en Schaflaer. Zijn pachter verklaarde dat er 21$ morgen goed bouwland op de Ryt was. Van 1723-1764 was de Ryt in het bezit van de fam. Moyaerl, die uuk de ernaast gelegen boerderij Steenbeek bezat. Van 1766-1049 was de heer Van Ijsselmuiden de eigenaar om vervolgens in handen te komen van Hendrik Veldhuizen uit Woudenberg, in 1912 i kwam de Riet(met de Nieuwe Riet in handen van de fam. De Kruyf. Door i huwelijk werd later de fam.Van de Lagemaat eigenaar. ia 15a: Asschatterweg bij de Riet. Dia 16: Kleine Riet vanaf de Asschatterweg. Deze boerderij is later aangekocht door de jonkheer De Beaufort en daardoor eigendom geworden van 'De Boom'. Dia 17: A Tb - 3 Boerderijtje aan de Verjaagde Ruiterweg.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 6