I -L 76, I Dia 17b: De Sparrebuom. Dia 18: IN de Kieftkamp vindt U dit boerderijtje,dat de foutieve naam 'Oud Emelaar' draagt. Dia 19 Oud Emelaar nu geheel gerestaureerd. Bewoner: de heer Voltman. Zie schutblad. Dia 20: Boerderijtje op de plaats waar vroeger Slot Emelaar stond. Men vermoedt dat dit het vroegere koetshuis was. Er achter ziet men Groot Emelaar lig gen. Dia 21: Groot Emelaar Uit de historie het volgende: In 1678 kwamen alle goederen van Emelaar in handen van Willem Bentinck graaf van Portland, voor een bedrag van ƒ23.756,- Hij was kamerheer van de stadhouder Willem III. In 1706 wordt Klein Emelaar verkocht aan Dirk van Ommeren. Tot de Franse tijd, een slechte periode, denk maar aan de Busaert, blij ven de landgoederen in bezit van de fam. Bentinck van Portland.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 7