VERKIEZING GEMEENTERAAD. LIJSTEN VAN CANDIDATES 86 VOOR DEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van C/s-i* brengen ter openbare kennis, dat op Dinsdag, April aanstaand^zal plaats hebben de candidaatstelling voor den Gemeenteraad. Op dien dag kunnen, van des voormiddags negen uuf tot des namiddags vier uur, ter gemeente-secretarie bij den ....,1.. i.., i^T"' 1. .u.... u-l.... worden ingeleverd als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste candidaten worden geplaatst. Iedere liist moet worden onderteekend door ten minste kiezers, die bevoegd zijn te stemmen s waörin de lijst wordt ingeleverd. Dpzplfdp hiPTPr man nipt mppr dan ppn liist nndprtppkpnpn. Gedeelte van een aanplakbiljet d.d. 31 maart 1919. Bi jlaqe 1 Samenstelling van de raad der gemeente Stoutenburg (1919-1969) (9 1919 li jst 1 H. Kuyt Johz. 3. Bieshaar 1923 li jst 1 J. Bieshaar H. Kuyt lijst 2. C. van Esveld Ui. van den Hengel H. van Zandbrink G. Voskuilen J. van 't Klooster lijst 2. lil. van den Hengel H. van Zandbrink G. Voskuilen H. van den Berg J. van 't Klooster 87 1927 lijst 1 J. Bieshaar H. Kuyt 1931 li jst 1 in rode inkt is bijgeschreven: "rk lijst" W. van den Hengel H. van Zandbrink J. van Laar ÜJ. Smit C. van Burgsteden lijst 2. ÜJ. van den Hengel C. van Burgsteden G. Voskuilen H. van Zandbrink J. van Laar lijst 2. in rode inkt is bijgeschreven "nh lijst" J. Bieshaar T. van Oosterom 1935 li jst 1 J. Bieshaar T. van Oosterom lijst 2. lil. van den Hengel H. van Zandbrink J. van Laar C. van Burgsteden ÜJ. Smit 1939 lijst 1 lijst 2. ÜJ. van den Hengel J. Bieshaar Herm. van Zandbrink 0. van Doornik J. van Laar C. van Burgsteden J. van Esveld 1946 li jst 1 D. van Doornik H. van Woudenberg lijst 2. H. van Zandbrink ÜJ. van den Hengel IJ. Boersen R. Kleinveld J. Esveld

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 6