08 1949 li jst 1 H. van Zandbfink UJvan den Hengel IJ. Boersen R. Kleinveld Joh. H. van Dijk lijst 2. D. van Doornik H. van Woudenberg 1953 li jst 1 H. van Zandbrink R. Kleinveld KI. van Burgsteden J.H. van Dijk KI. Rutte lijst 2. G. 0. Veenendaal A. van Schothorst 1958 lijst 1. lijst 2. G.O. Veenendaal 1*1 uan Burgsteden A. van Schothorst Joh. H. van Dijk J.C.J. Coenen R. Kleinveld B. Grotenhuis 1962 li jst 1K.V.P. J.H. van Dijk KI. van Burgsteden J.C.J. Coenen J.G. van Dijk B. Grotenhuis lijst 2. A. van Schothorst KI. van Ravenhorst 1966 li jst 1 A. van Schothorst KI. van Ravenhorst lijst 2. K.V.P. KI. van Burgsteden Joh. H. van Dijk R.H. Kleinveld B. Grotenhuis H.B. Ossendrijver 89 Bijlage 2. Samenstelling van de raad der gemeente Leusden (1919-1969) (10). 1919 lijst 1lijst 2. A. van Hilhorst (W) G. de Kruijff A. van den Hengel C. Geertsma C. van Daatselaar A. Lagemaat (lü) lijst 3. G. Osnabrugge* i.p.v. deze neemt nr 2, G. Peut jr., zitting 1923 li jst 1 A. Hilhorst (W) A. van den Hengel C. van Daatselaar lijst 2. A. Lagemaat Tzn (W) C. Geertsma G. de Greef G Overvest 1927 li jst 1 G. de Greef (W) G. Overvest N.W. Geertsma 1931 li jst 1 A.A. de Beaufort I\I.W. Geertsma G. de Greef (W) G. Overvest lijst 2. A. Hilhorst* (W) A. van den Hengel C.van Daatselaar in jan.'29 vervangen door S. van den Berg lijst 2. A. van den Hengel (W) C. van Daatselaar S. van den Berg

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 7