92 lijst 5. P.v.d.A. J.C.T. Kuypers 1962 li jst 1Gecombineerd C.H.U./A.R. H. de Wild H.R. van Maanen J. van de Lagemaat Gzn (Ul) H. Blankenstijn lijst 3. P.v.d.A. J.C.T. Kuypers J.J. Mandemaker lijst 2. K.V.P. W.A. van Zandbrink (lil) J. Herder C.lil. Horst Jac. Berg lijst 4. Protestantse Kiesver eniging. P.A. Grootendorst 1966 li jst 1Gecombineerd C.H.U./ A.R. S.G.P. J. van de Lagemaat (kl) H.R. van Maanen H. de liJild lijst 3. P.v.d.A. J. C. Th. Kuypers J.J. Mandemaker lijst 5. V.V.D. 0. Verstegen J.J. van Heiten lijst 2. K.V.P. liJ.A. van Zandbrink (U) Jac. Berg A.J. Houtveen lijst 4. Protestantse Kies vereniging P.A. Grootendorst Noten. 1. Met uitzondering van de samenstelling van 1986, die ontleend is aan het stencil "Samenstelling gemeenteraad Leusden" en een monde linge toelichting van de afdeling voorlichting van de gemeente Leusden. 2. Verslag van de toestand der gemeente Stoutenburg (1918), archief gemeente Stoutenburg, agenda 1919, nr. 417. 3. Verslag van de toestand der gemeente Stoutenburg (1928), archief gemeente Stoutenburg, agenda 1929, nr. 129. 93 4. Archief gemeente Leusden, dossier 204-1. zie voor de omschrijving van dit en de volgende dossiers noot 9 en 10.) 5. Archief gemeente Leusden, dossier 203-1. 6. Archief gemeente leusden, dossier 204-5. De commissaris verzocht opgave van gemeenteraadsleden en kandida ten bij de verkiezing van 1939, met vermelding van hun politieke partij. 7. G. de Greef 136 stemmen; G. Overvest 41; H. Meiling 45; J. Lagemaat 31; N.W. Geertsma 77; J. Lagerweij 11; A.A. de Beaufort 151. Proces-Verbaal 1927, dossier 203-1. 8. Archief gemeente Leusden, verslag van de toestand der gemeente Leusden (1918), agenda 1919, nr. 533. idem 1928, agenda nr. 188. Bevolkingsaantal 1949, dossier 204-1. 9. De processen-verbaal van de respectievelijke zittingen van het Centraal 5tembureau der gemeente 5toutenburg bevinden zich in het archief van de voormalige gemeente 5toutenburg. 2005 1919 agenda 1919 nr. 393 1705 1923 dossier IV-27-9 2405 1927 idem 1606 1931 idem 1806 1935 idem 0706 1939 dossier IX-27-11 2607 1946 idem 2206 1949 idem 2705 1953 idem 2805 1958 idem 1704 1962 idem 0106 1966 dossier 1-42-2 10.De processen-verbaal van de zittingen van het Centraal Stembureau der gemeente Leusden bevinden zich in het archief van de gemeente Leusden. 1919 agenda nr.543 1923-1939 dossier 203-1 1946-1949 dossier 203-2 1953 dossier 203-3 1958 en 1962 dossier 203-4 1966 dossier 203-5 1969 dossier 203-6 1974 dossier 204-2 1978 dossier 204-3 1982 dossier 204-4

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 9