PR li i TAPIJT MEUBELEN GORDIJNEN MA TRASSEN/DEKBEDDEN/ENZ. Ui 1Y 110 1986 lijst 1 C.D.A. mevr E.M. Blom-de Groot G. van Woudenberg (W) A.M.J. Ummels (W) A. Vroon l*l-l*l. Boersen J. Konijnenbelt H.B. Ossendrijver lijst 2. V.V.D. J. üJagenaar (W) A. Parson J.T. de Jong mevr. N.A. van Amerom- Bach H.A. Voortman lijst 3. P.v.d.A. mevr. C. Verduin-Munnik J.M. Jacobs mevr. C.L.E. Jansen-Hillen G.M.A. de Weerdt lijst 4. D'66 E. Oostra lijst 5. G.P.V./S.G.P. H. Offereins lijst 6. Leusden '85 B.H.A. Stoelinga J.J. Kool R.M. Peek Noten. 12. Mededeling van de heer H.R. van Maanen, in 1946 nr.2 op de A.R. lijst, en van 1948-1978 raadslid. 13. Map correspondentie in archief C.H.U., schrijven d.d. 30.01.1958 van het C.H.U. bureau aan seer. D. van Vliet. Het C.H.U archief berust bij het Rijksarchief Utrecht. 14. Volgens een mededeling van de heer P.A. Grootendorstomdat hij niet mee wilde doen toen de partijpolitiek haar intrede deed. 15. Archief gemeente Leusden, dossier 204-5. (Reglement van orde raadsvergaderingen, vragen raadsleden, excursies gemeenteraad 57/68). 16. Map correspondentie in archief C.H.U., schrijven d.d. 27.02.1962 van H. Blankenstijn aan de kiesvereniging van de C.H.U. Zie ook jaarverslag C.H.U. 1962 "Op verzoek van de 5.G.P. is een lijst samengesteld, waarin de drie christelijke partijen met één lijst uitkwamen". Er zijn nu 2 C.H., 1 A.R. en 1 S.G.P. raadsleden. 17. H.B. Ossendrijver behaalde 222 stemmen op een totaal van 1742. Op de nummers 1 en 2 van de lijst (üJ.A. van Zandbrink en J.H. van Dijk) werden respectievelijk 1162 en 152 stemmen uitgebracht. 18. Statistisch Jaarboek gemeente Leusden. seiekt i ■V 1 L meubel Hamersveldseweg 22 Leusden-C Tel 033-94)331

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 10