96 97 Culturade. Deze zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 29 augustus in de Korf Er'is ons toegezegd dat de geluidsoverlast ditmaal achterwege zal blijven zodat de Historische Kring Leusden zich ook ditmaal weer voor deelname heeft aangemeld. Uitbreiding bezit van de vereniging. In voorgaande nummers van ons verenigingsorgaan hebben hierover al enige publicaties plaatsgevonden. Hieronder volgt hierop nog een aanvulling zodat daarmede de huidige stand van zaken is weergegeven. Een zevental uitgaven Wegwijs - Leusden over de jaren 1978-1986 Gemeentehuis Leusden Welkom in Leusden Hoogtemeting 1947 Ansicht Leusden 1912 Tekening Duiventoren Leusder Krant Leusden 1200 en diverse knipsels Inventaris archief Hervormde Gemeente door W.Bos Leusden in oude ansichten J.l¥l.Schouten Geschiedenis Leusden tot 1811 I en II C. van de Hengel Achterveld oorlogsdagen 1940-45 J.PI.Schouten Achterveld in vroeger tijden deel I J.PI.Schouten Beknopte bibliografie van topografisch-historische uitgaven over de provincie Utrecht Straatnamengids gemeente Leusden Leusden l\)u 85 foto's met betrekking tot Leusden over de periode oktober 1984 tot en met december 1985 Overige binnengekomen mededelingen. Op 26 april jl. wijdde de Amersfoortse Stads Omroep in het radio programma "Programma dichterbij" van 17.00 tot 18.00 u. op frequentie 104.1 FM aandacht aan "50 jaar Valleikanaal"De programmamakers Puck de Pleester en Rob van Eden hadden vraaggesprekken opgenomen met de 79-jarige heer A.F.C. van Nieuwenhuijzen uit Leusden die toen als ingenieur verbonden was aan de Provinciale Waterstaat en als zodanig heeft gewerkt aan het Valleikanaal en J.Pt. Schouten uit Achterveld die zich al geruime tijd heeft verdiept in de geschiedenis van het Valleikanaal. Er werd onder meer ook gewezen op de Historische Kring Leusden vanwege een expositie over het Kanaal midden november a.s. De bandopname zal in het archief van de Historische Kring worden op genomen. Sprokkelen in Achteveld. Achtenveertig jaar zijn verstreken sinds de Plobilisatie van 1939 werd afgekondigd. Op de laatste woensdag van augustus 1987 D.V. hoopt men hier een reünie te houden van oud-soldaten van het 16e R.I. Vijftig oud-strijders hebben inmiddels positief gereageerd. Vanwege het 75-jarig bestaan van het RK Onderwijs alhier zal een uit gebreid herinneringsboek verschijnen. Slechts enkele ingewijden is het bekend dat er een Priestergraf is op het RK Kerkhof zonder enige herinnering. Er is een eenmansactie voor een zerk op dit graf te plaatsen en enkele mensen hebben inmid dels ruim 600,bijeen gebracht. Ondergetekende kreeg het verzoek een ontwerp te maken herinnerend aan Achteveld 1382 - 1982 en binnen afzienbare tijd zal de schepping hiervan Ons Gebouw sieren. Er is een diaserie gemaakt over het Landgoed "De Boom" en over "Over- lijdens gedachtenisprentjes" aanwezig in het archief "Oud Achteveld". J.M. Schouten. De gemeenteraden van Stoutenburg en Leusden vanaf 1919 vervolg In de vorige aflevering werd de samenstelling van de gemeenteraden van Stoutenburg (tot 1969) en Leusden (tot 1941) besproken. Eén vraag hoorde in dat verhaal eigenlijk niet thuis, maar is interessant ge noeg voor een korte uitweiding. Hoe scoorde de N.S.B. in de jaren dertig 7 In Stoutenburg werden bij de Provinciale Staten Verkiezingen 11 van de 614 stemmen op de N.S.B. uitgebracht, nog geen 2f dus. Vergeleken met de Q% landelijk in 1935 is dit weinig. Van Leusden konden van deze verkiezingen geen cijfers worden achterhaald. In 1937 was de aanhang van de N.S.B. landelijk alweer gehalveerd. Bij de Tweede Kamer ver kiezingen behaalde Plusserts beweging in Leusden 15 (op een totaal van 602) en in Stoutenburg 7 (op 660) stemmen (11).

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 3