UW STEM wordt gevraagd 98 Na 1965. Al eerder kwam terloops de tijdelijke gemeenteraad van 1945 tot 1946 ter sprake. In deze raad waren de voor oorlogse stromingen vertegenwoordigd. De eerste nor male verkiezingen werden in juli 1946 gehouden. Welke partijen deden hieraan mee Omdat boven de lijsten geen partijnamen voorkomen, 1951/1969 is dat niet in één oogopslag duidelijk. Het zou ook nog wel even duren voor er ter plaatse afdelingen van landelijke politieke partijen ontstonden. Er schijnt alleen al direct een anti-revolutionaire kies vereniging te hebben bestaan (12). Omdat het archief van de lokale A.R.P. voor dit onderzoek niet boven water te halen was, valt hier over evenwel niets met zekerheid te zeggen. Men zegt "regeren is vooruitzien"maar hopelijk hebben de plaatselijke anti's zich niet enkel op de toekomst blind gestaard. Een dankbaar her denken van het vaderlijk erfdeel heeft deze groepering immers steeds gesierd. De moeizame weg naar het C.D.A. zal toch in elk geval voor het archief niet te lang zijn gebleken De Raad van Stoutenburg (1956) ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Kwint. Staande v.l.n.r. H.J. van Dijk, Cl. van Burgsteden, R. Kleinveld, G. Veenendaal, M. Rutte, A. van Schothorst. Zittend v.l.n.r. W. van de Hengel, H. van Zandbrink, J.E. Kwint, A.F.M. Buining. 99 bij de a.s. Gemeenteraadsverkiezing. Op grond van de plaatselijke politiek vragen wij U Uw stem uit te brengen op de lijst der A.R. Partij. De A.R. Partij mag in vele ogen te stijl zijn, het is een partij, die een duidelijke koers vaart en die alle problemen wil bezien in het licht van het verlossende evangelie. Wij willen de plaatselijke gemeenschap dienen door de overheidsbemoeiingen te beperken tot het noodzakelijke, de sociale zorg tot het mogelijke, de financiën saneren, door herstel van het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. In de komende zittingsperiode zal van de nieuwe raad een beslissing in principiële zin worden gevraagd, in 't bijzonder ten opzichte van het vrije onderwijs. Stemt daarom allen op die partij, die de leuze „het onderwijs aan de ouders" reeds 80 jaar in haar program heeft staan. Stemt op No. 1 van lijst 1. JOH VEENENDAAL 2. H. R. VAN MAANEN 3. JAN VAN BENTUM 4. G. H1ENEKAMP 5 J DE RIJKE 6. K. WINTER Propaganda biljet van de Anti-Revolutionaire lijst uit 1949

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 4