108 *1 in oct. 1976 ueruangen door H.J.M Bokkers *2 in juni 1975 ueruangen door H.B. Ossendrijuer lijst 3. P.u.d.fl., D'66, P.P.R., P.S.P. J.J. Mandemaker W.F.H. uan Spaendonck* l*I.F.I*t. Reichert in febr. 1976 ueruangen door meur. C. Verduin-I*lunnik lijst 4. V.V.D. J.Wagenaar (ill) G.G. uan Tiel J. Klunder Nijland *1 P.l*l. Fock *2 *1 in apr. 1977 ueruangen door meur. N.A. uan Amerom- Bach *2 in aug. 1976 ueruangen door R.l*l. Bergsma lijst 5. A.R./S.G.P. lijst 6. J.C.T Kuijpers H.R. uan Klaanen J.C.T. Kuijpers l*l. Holl* in febr. 1978 ueruangen door J. Dijkstra lijst 7. G.P.V. niemand uerkozen (lijst trekker was L.. .de Bruijne) 1978 lijst 1C.D.A. meur. I*l. Blom-de Groot G. Woudenberg (W) J.G. Pekelharing *1 H.B. Ossendrijuer P. V/oormolen A.W. Wisman J. Konijnenbelt *2 *1 in juli 1981 ueruangen door ir. T. Zwart *2 in mrt. 1980 ueruangen door H. uan der Sloot lijst 2. V.V.D. J. Wagenaar (W) R.I*!. Bergsma* G.G. uan Tiel meur. N.A. uan Amerom- Bach in mrt. 1980 ueruangen door J.C. uan Dijk, die in mei 1981 weer werd uer uangen door W.L. Hoytema uan Konijnenburg 109 lijst 3. Progressief Leusden (P.u.d.A., D'66, P.P.R., P.S.P.) J.J. I*landemaker meur. C. Verduin-I*lunnik R. Bloemhof meur. I*I.A. Defares-uan Hees lijst 4. Gemeentebelangen J.C.T. Kuijpers* in jan. 1980 ueruangen door H.W. Bor, die in nou. 1981 weer werd ueruangen door H.J. Baaiman lijst 5. G.P.V./ S.G.P. H.Offereins 1982 lijst 1C.D.A. meur. E.l*l. Blom-de Groot G. uan Woudenberg (W) A.I*I.J. Ummels (W) H.B. Ossendrijuer H. uan der Sloot T1984 *1 T. Zwart P. Voormolen T1982 *2 *1 in oct. 1984 ueruangen door J. uan Loenen *2 in sept. 1982 ueruangen door A. Vroon lijst 2. V.V.D. J. Wagenaar (W) meur. N.A. uan Amerom- Bach J.H.A.I*!. ten Berge W.L. Hoytema uan Konijnen burg* A. Parson G.J. Valkhof in plaats uan deze neemt meur. P.L. Bosma-Klöller zitting lijst 3. P.u.d.A. meur. C. Verduin-Munnik J.l*l. Jacobs meur. A.l*l. uan Kemenade G.I*I.A. de Weerdt lijst 4. G.P.V./S.G.P. H. Offereins lijst 5. D'66 P.C. Geljon* in oct. 1982 ueruangen door E. Oostra lijst 6. Gemeentebelangen niemand uerkozen

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 9