Alles voor uw woning O TAPIJT MEUBELEN GORDIJNEN MA TRASSEN/DEKBEDDEN/ENZ. IS SELEKTMEUBEL LIESHOUT B.V. 126 Er zijn uit de oude tijd wat lijsten overgebleven van jongemannen die naar de bisschop van Utrecht gingen om de H. Wijdingen te ontvangen. Op de lijst van die neomisten van het jaar 1511 zien we een jongeman uit Leusden. Er staat letterlijk dat op 14 juni 1511 Ghysbertus Bus te Loesden priester gewijd is. De geschiedschrijver Michael van Ysselt vertelt hoe treurig de ver woesting was van de kerk van Leusden in het jaar 1580. In die tijd van verwarring vluchtte Jan Bruheze, die later tot bisschop benoemd werd, naar Amersfoort. Daarheen kwam ook Maarten Donk uit Amsterdam. Men hoopte op een rustige "satisfactie", maar daar kwam niets van terecht. Ook niet in Leusden, waarover we in het jaar 1590 horen dat de kerk verwaarloosd moet heten. De deuren zijn er uit, de ramen kapot, het dak is lek, de graven zijn molshopen geworden, de kerk vol stenen en stof. Er is geen bank meer te vinden, ook geen preekstoel. Rond 1606 horen we echter weer van rondtrekkende priesters, terwijl de schoolmeester bidt voor de doden bij begrafenissen. In het jaar 1616 bezoekt de pater Jezuiten Joannes van Rijser ons dorp. Hij moet hier wel drie keer gepreekt hebben en riep de mensen in het huis van een edelman bijeen. Hij gaf les in de catechismus. Ook andere priesters uit Amersfoort, waar in dat jaar 1616 tevens een pater dominicaan resi deerde, gingen dorpen af tot behoud van het oude geloof. Ook werkte er een kruisheer uit Emmerik. De tijd van schuilkerken ging komen. Wie de edelman was waar men in huis mocht komen voor de H.Mis en de preek of de catechismusles weten we niet. De oud kapelaan van Hamersveld W.Olthof, meent dat men moet denken aan de plaats Groot Romselaar (Roomse Laar) in de buurtschap Voskuilen (3). In het jaar 1855 werd de statie Hamersveld parochie. In het jaar 1898 stichtten de zusters van Dernbach het klooster en kozen als patroon St. Ansfried. St. Ansfried had weer zijn klooster in Leusden. Pater M.Brada O.P. Noten. 1. S.J. van der Molen en P.Vogt, Romaanse kerken van het Noordererf, Zutphen 1981. 2. G.Verheul, De oude dorpskerken boven de grote rivieren, Bussum 1982. 3. Kapelaan Olthof publiceerde zijn studie over het verleden van Leus den in het tijdschrift Archief van het Aartsdom Utrecht, 1909. selekt meubel Hamersveldseweg 22 Leusden-C Tel 033-941331

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 10