O T Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 036 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 f A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 A. van Kooy W. van Amersfoortstraat 59, Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. 2. 3. 4. 5. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie Educatie Historische voorwerpen Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopi jdatum Drukkeri j n.Vroon-Roubos, J.Renes, M.J.F. Knuijt Mw. M. Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 Landgoed "De Boom", genomen vanaf de Arnhemseweg. (coll. G. Wanner) 1 nov - 1 feb - 1 mei - 1 aug Mulder 111 Van de redactie Het derde nummer van het verenigingsorgaan bevat deze keer naast de mededelingen twee artikelen. Het eerste artikel is een weergave van een gedeelte van de bijzonder geslaagde lezing, die de heer G. Wanner op 24 maart voor de Historische Kring hield over het landgoed "De Boom". Het tweede artikel "Leusden in historisch perspectief", is van de hand van ons waarschijnlijk oudste lid, pater Brada. De heer van Leeuwen heeft dit artikel in overleg met pater Brada voor ons blad bewerkt. In het vierde nummer van ons blad willen we graag stilstaan bij het feit, dat het Valleikanaal 50 jaar geleden gegraven werd. Welke leden hebben foto-materiaal, tekeningen, verhalen, anekdotes, gedichten enz. Q>er het Valleikanaal van toen en nu Wie kan er een artikel over het Valleikanaal schrijven Alle helpers(sters) bij voorbaat al hartelijk dank. Van het bestuur In de maand mei werd het seizoen 1986 -'87 afgesloten met het buiten- gebeuren. De fietstocht langs de boerderijen, reeds eerder gehouden in de maand september 1986, werd nog enige malen herhaald. Ditmaal niet uitsluitend gericht op de leden maar vooral ook om hiervoor in bredere kring belangstelling te wekken. Overvloedige regenval deed de avond van 15 mei uitvallen. De 22e mei, die toen werd ingelast, was maar nauwelijks beter en telde dan ook maar enkele deelnemers. Het was hier echter lest best want op 29 mei konden de heren van Kooy en Schouten een stoet van een kleine vijftig fietsers door de Leusdense dreven voeren. Op 23 mei bracht een groep leden een bezoek aan "De Boom" waar wij namens het bestuurscollege van deze stichting gastvrij werden ontvangen Öde heer Wanner ons nader informeerde over de historie van de biblio- eek. Daarna is er in de voorjaarszon nog wat nagepraat op het terras van "Den Treek". Gelijktijdig kwamen de plannen voor het nieuwe seizoen al om de hoek kijken en gelukkig konden hierover ook al wat afspraken gemaakt worden. Afscheid burgemeester Rademaker. Op 2 juli was het bestuur vertegenwoordigd bij de afscheidsbijeenkomst van Mr. J.W.M. Rademaker als burgemeester der gemeente Leusden. Wij wil len hier gaarne vermelden dat de heer Rademaker vanaf de oprichting van de Historische Kring hierin zeer geïnteresseerd is geweest en ook meer malen van zijn belangstelling heeft doen blijken.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 2