144 een kom, waarin water via een damsluis vanuit de Lunterse beek kon worden binnengelaten. Zo kon een overstroming (inundatie) ontstaan. Dit lukte goed in de winter van 1793/94, toen de Fransen onze gebieden wilden bezetten. In de winter van 1794/95 bevroor het geïnundeerde wa ter. Gevolg: de Fransen konden diep Holland indringen. Dat was niet de bedoeling. In 1799 werden op de kaden van de komkeringen voorposten aan gelegd. Zo ontstonden de schansen aan de Roffelaarsekade (deze ligt op Woudenbergs grondgebied vlakbij de waterzuivering) en de Asschatterkade (daar loopt nu Asschatterweg dwars doorheen; het is de plaats waar nu de padden oversteken). In 1805 als Lodewijk Napoleon, de broer van de kei zer van Frankrijk, Napoleon, de Grebbelinie wil gebruiken in zijn ver dediging lukt het niet om het gebied onder water a zetten. Niets werkt op dat moment meer. Daarna verliest men de belangstelling voor de Grebbelinie. In 1864 worden de damsluisen in de komkeringen nog een keer vernieuwd. In 1926 wordt een groot deel van de Grebbelinie opgehe ven als vestingwerk. Flaar in 1939/40 bij dreiging van een Duitse in- 1i t-U-zx/nrr. 1"^ cv OOO Damsluis in de Flodderbeek voor de Asschatterkade, 1879. 145 Stuw in de Flodderbeek. val werd de Grebbelinie weer in staat van verdediging gebracht. In de dijk werden betonnen bunkers aangebracht en er kwamen ook éénpersoons schietgaten met stalen koepels. Het pas gegraven Valleikanaal (sommige delen moesten nog gegraven worden) moest meehelpen bij het onder water zetten van het land voor de Liniedijk. Zoals je weet kwamen de Duitsers op 12 mei 1940 voor de in gereedheid gemaakte Grebbelinie. Het land, rond Asschat bijvoorbeeld was onder water gezet. Er werd zwaar gevochten. Vooral bij de Grebbeberg. De Grebbelinie hield het niet en door de lucht waren de Duitsers al lang achter de linie geland met hun vlieqtuigen. Na de Tweede Wereldoorlog hadden de Liniedijk en de schansen voorgoed afgedaan. De dijk en de schansen werden natuurreservaat in 1970 en eigen dom van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Flaatschappeli jk werk. Staatsbosbeheer kreeg het beheer over deze terreinen. Zo speelt de jeugd van Leusden op een oude verdedigingslinie en maakt menig Leusdenaar een wandelingetje op de Liniedijk met een lange geschiedenis als verdedigings werk. door mevrouw Fl. Vroon-Roubos

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 11