Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 9411B3 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 A. van Kooy W. van Amersfoortstraat 59, Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,— Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopi jdatum Drukkerij (*1.Vroon-Roubos, J.Renes, KI.J.F.Knuijt Klw. KI. Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 Nieuw kanaalpand in aanleg naast oude beek 1 feb - 1 mei - 1 aug - 1 nov Klulder 127 Inhoudsopgave Van de redactie 128 Van het bestuur 128-129 Het Valleikanaal Het ontstaan van het landschap 129-132 De eerste afwateringskanalen 132-134 De moeilijkheden tussen het Zuidelijk en het Noordelijk deel van de vallei 135 Overzicht van de belangrijkste plannen tot verbetering, 1817 - 1927 136-137 De laatste voorbereidingen voor de aanleg van het Valleikanaal 138 De aanleg van het kanaal 139-142 De Liniedijk: onderdeel van de Grebbelinie 143-146 De oorlogsdreiging, de inundatie 146-151 Het Valleikanaal na de oorlog 151 De beuk gaat in de bunkers 152 Plantenspeurtocht op de Liniedijk 153-154

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 2