156 uitgegeven straatnamengids. Op 15 december jl. waren we hiermee ge start en er kwamen toen nog zoveel interessante achtergronden aan de orde dat een tweede avond nodig was. Behalve de groep die toen aan wezig was, zijn uiteraard alle leden welkom. Zaterdag 28 mei; middag excursie. Van deze laatste zaterdag in mei willen wij een traditie maken. De bestemming van onze tocht is in ieder geval bij onze jaarvergadering bekend en voor de volledige gegevens volgt tezijnertijd een afzonderlijk bericht. Archeologisch onderzoek. Per 1 januari jl. is aangesteld als correspondent van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek voor de gemeente Leusden de heer A.P. de Boer, Frans Tromplaan 22 Hoevelaken. Telefoonnummer: 03495- 34729 of 033-637797 (gemeentelijke archeologische dienst Amersfoort). Leden die interessante zaken op archeologisch gebied te melden hebben, kunnen zich met de heer de Boer in verbinding stellen. ÜJij denken hierbij bijvoorbeeld aan waarnemingen in verband met graafwerkzaam heden bij nieuwbouw, wegenaanleg e.d. Het Leusderkwartier zoals het was. Van het echtpaar ter Horst-van der Rotte verscheen einde vorig jaar een nieuw boekwerkje met de hierboven vermelde titel. De vele geslaagde tekeningen geven een heel goed beeld van deze stadswijk uit een periode ca. een halve tot driekwart eeuw geleden. Thans Amersfoort, betreft het een gebied dat tot 1917 voor een groot deel Leusdens was. Dat maakt het ook voor de Leusdenaren interessant. De tekst noemt onder meer het Ko- zakkennest, ooit gelegen aan de Leusderweg. Ook dit wijst op de vreemde troepen die hier toen waren en waarover elders in dit blad wordt gerept Genealogie. Op de Culturade '87 hebben we al op een bescheiden wijze aandacht besteed aan onze Burgemeesters over de periode 1813-1987. Voor de inmiddels samengestelde werkgroep 'Genealogie' was dit een reden dit stukje "Leusdense historie" wat verder uit te diepen. Voor deze niet geringe klus vraagt de werkgroep de medewerking van die leden die mogelijk materiaal (in de ruimste zin) in hun bezit heb ben en dit tijdelijk willen afstaan ten behoeve van het bedoelde onderzoek. Verder kan de werkgroep nog worden aangevuld met één of twee personen die het gestelde doel daadwerkelijk willen en kunnen ondersteunen. Reacties op het bovenstaande worden met belangstelling tegemoet ge zien. U kunt hiervoor bellen telefoonnummer 033-942056. 157 Aanwinsten Titel Auteur Ontvangen v; 3 ordners m.b.t. Leusden J. Schouten 1200 Map m.b.t behoud Claeveren- J. Renes blad Operatie Manna H. Onderwater aangekocht Keep them rolling K. Griep ft Wij huzaren Vriendenkring J.Schouten Kasteel Stoutenburg H.J. v.d. Brink J. Janse Geschiedenis landgoed G. Wanner G. Wanner 'De Boom' Valleikanaal diversen J. Schouten Boekje straatnamen RK5V kampioen J. Schouten Programma Leusden 1200 ff Straatnamen Achterveld ft Muziekconc. 1980 A'veld ft Bondsconc. 1975 DW5 ft Feestavond AMBC A'veld II 50 jaar RK kerk A'veld tl RK parochie A'veld Tl Huize St. Joseph A'veld fl ABTB A'veld ff Parochiegids St. Joseph ft Terugblik kazematten ft Concept draaiboek Leusden ft 1200 Beschermde momumenten ft Van Joden tot Cohensteeg ft Werkstuk Leusden 1200 5e kl. Gr.houten ft Slakkenhuis mei.juni 1977 ft Jeugdvoetbal A'veld ff Tnfo Leusden 75/81 ft Kroniek Huize Anfridus ft Proeve Verb. Afloop van Wijk copieën water 1832

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 3