158 Valleikanaal en Liniedijk Verb. Afwatering Geld.Vallei Octrooi 1545 Keizer Karei V Samenvoeging Waterschappen Copie placaatboek m.b.t. Grebbendijck Het Heemraadschap Afwatering Geld. Vallei Bestektekening etc. Sluis Aschatterkade Als Rail en Kanaal elkaar kruisen Plakboek diversen Valleikanaal van toen tot vandaag Stoutenburg. Kallenbroek. veld in vroeger tijd De Grebbelinie 5trijd tegen het water Arche: monumenten in de Prov. Utrecht Het Leusderkwartier zo het was St. Anna broederschap Wou denberg Misdaad in de Middeleeuwen Standen en Staten De Weldaet der Scholen Oostbroek en de Bilt C.S. Kweekhoven der Wijsheden De Heerschappij van de Proost van St. Jan in de Middeleeuwen Staat van Land en Water Klokkenkunst te Utrecht tot 1700 Jodenvervolging in de stad Utrecht Rechtsgeleerdheid Utrecht Burgers op het kussen Kr. knipsels A'- J. Schouten ter Horst en v.d. Rotte A. van Gent D.A. Berents Verdam e.a. E.P. de Booy P.H. Damstee E.P. de Booy F. Doeleman G.J. Borger V. van Dam v.d. Bergh e.a. R.E. de Bruin mevr. ter Horst samengesteld J. Schouten ii ii aangekocht 159 Mobilisatiemaanden 1939/ J. Schouten J. Schouten 1940 Achterveld Verslag van het bedrijf G.G. Verkerk aangekocht Ommerens Daatselaar Stou tenburg 50 jaar Don Bosco Op 16 augustus wordt in het Italiaanse Becchie geboren Giovanni Bosco. I\la zijn priesterwijding zet hij zich daadwerkelijk in voor de verwaar loosde jeugd en richt de congregatie van de Salesianen op. Het wordt een zegenrijke tijd. Don Bosco richt meerdere huizen op voor de jeugd. In 1937 komen de Salesianen naar Leusden, het huis "Leusdereind". Zeventig jaar geleden wordt er door de familie de Beaufort een groot huis gebouwd. Het zijn Cornelia Maria en Joachim Ferdinand de Beaufort die op de Koninginnedag 31 augustus 1916 de eerste steen leggen voor de bouw van het "Leusdereind". De Paters Salesianen, volgelingen van de grote jeugdleider Don Bosco, zijn in 1929 in Nederland begonnen met hun zegenrijke arbeid: sociaal jeugdwerk. Er zijn huizen, internaten, vakscholen en zelfs een grote boerderij, in de daarop volgende jaren te Apeldoorn, Assel' (grote melkveehouderij), Amsterdam, Den Haag, Lauradorp, Rijswijk en Schie dam. Einde 1936 wordt besloten om zich ook in Leusden te vestigen. De Salesianen van het Provincialaat te Munchen zetten zich hiervoor in en er wordt besloten tot de koop van een groot huis, een tuinhuis en schuren en een kleine boerderij eertijds behorend tot één van de eigendommen van de familie de Beaufort. Het Aartsbisdom Utrecht krijgt schriftelijke verzoeken van het Rev. mo. Ministro Provinciale vulgo "Salesianer Don Boscos", Auerfeldstr. 19 te München voor toestemming tot vestiging binnen het Aartsbisdom Utrecht. Het bisdom schrijft: "Gelet op Uw brieven van 21 januari en 15 februari 1937 verlenen wij u toestemming volgens canon 497 paragraaf 1 om een succursalem (is een bij- of tweede huis) op te richten voor Uw congregatie in ons Aartsbisdom en wel in een dorp in de buurt van Amersfoort. Voor af hebben wij de instemming verkregen van ons Kapittel." door J.M. Schouten

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 4