Ik zeg, je bank moet dicht inde buurt Rabobank 9 RILEAS Inderdaad. Geld moet u bi) de hand hebben. Betalingen moet u even kunnen regelen. En daarom moet uw bank dicht in de buurt zijn. Voor de Rabobank hoeft u niet ver te gaan Buurtbank. Rietveld Leusden Assuranties U kunt bij ons terecht op Houtvester 11 VOOR AL UW VERZEKERINGEN VOOR EEN HYPOTHEEK OP MAAT VOOR EEN PASSENDE FINANCIERING 182 We zien op de lijst uan schepen, uitgerust door de kamer uan Groningen, de zogenaamde Kamer uan Stad en Lande, een schip uermeld met de naam 'Leusden'. Die kamer had zich ingekocht bij de West Indische Compagnie uit de opbrengst uan de klooster-goederen die men in 1594 geannexeerd had, na de inname uan de stad op de Spanjaarden. Het schip 'Leusden' had de eerste reis gemaakt en kwam uol koffie terug. Dat leek dus goed te gaan. Maar het was bepaald een ongeluksboot. Op de tocht uan 1735 kwamen uan de 687 'koppen' die men in Afrika aan boord had ge nomen slechts 274 leuend aan in Suriname. Dat betekent dus dat er op die reis 407 personen door ziekte, tuchtingen en zelfmoorden om het leuen kwamen. Twee jaar later ging de boot 'Leusden' weer de drie- hoeksreis ondernemen. Kapitein Hendrik Johannes Veltman uertrok uan Amsterdam en nam soldaten mee, 'kolonialen', uoor de bezetting uan de forten op de Westkust uan Afrika. Daar ging hij uerder met 716 'koppen' aan boord. Uoor Suriname stootte men op de geuaarlijke banken uan de Marowijne-riuier. Slechts 14 personen werden gered. Kapitein Ueltman, die het er wel leuend uan af had gebracht, had al zijn papieren uerloren en kon daardoor geen declaraties indienen op het West Indische Huis en ook niet bij de kamer in Groningen. Nog tot het jaar 1746 loopt de correspondentie ouer deze uerschrikkelijke ondergang. Wie weet waarom dat schip de naam uan onze gemeente droeg 7 Kasteel Elmina aan de Westafrikaanse kust. Gekleurde pentekening, vermoedelijk uan J.Uingboons, ca.1644 3834 CV Leusden Telefoon 033-94 17 94

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 10