Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coordinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 C.P. Herder Hamersveldseweg 69, Leusden 033 - 941281 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopijdatum Drukkeri j M.Vroon-Roubos, J.Renes, M.J.F.Knuijt Mw.M.Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 Duiventoren 'de Heiligenberg' 1 aug - 1 nov - 1 feb - 1 mei Mulder 167 Van de redactie Het tweede nummer van de vierde jaargang van het orgaan van de His torische Kring Leusden verschijnt door drukke werkzaamheden van twee redactieleden een maand later dan gepland. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. In dit nummer is opgenomen de 'overpeinzing bij de 2 minuten stilte' van mevrouw J.W.v.d.Hengel-de Jonge. Mevrouw v.d.Hengel-de Jonge is uit Zeeland afkomstig, maar woont nu al 53 jaar in de gemeente Leusden. Als vrouw van bakker T.v.d.Hengel heeft ze in Hamersveld/Leusden-C veel lief en leed meegemaakt. Zij droeg deze 'overpeinzing bij de 2 minuten stilte' voor op 4 mei 1988 bij het monument aan de Liniedijk. Daarom hebben wij ook een artikel opgenomen over dit monumentje. De redactie houdt zich aanbevolen voor op- of aanmerkingen over dit artikel. Pater Brada schreef een artikeltje over het W.I.C.schip 'Leusden'. Wie kan zijn vraag aan het eind van het artikel beantwoorden Het artikel over de geschiedenis van het Wit-Gele en Groene Kruis van de heer J.J. Mandemaker wordt in dit nummer voltooid. De duiventoren, die de voorkant van dit blad siert, wordt in dit nummer onder de aandacht gebracht. Velen zouden deze toren gaarne gerestaureerd zien. Nu nog een oproep. Van nummer 4 van ons verenigingsorgaan, zouden wij graag een thema-nummer maken. Onderwerp: Leusdenaren en Achter- velders die op een of andere manier bekendheid hebben gekregen. Bij voorbeeld: Gerrit Achterberg, dichter; dr.J.Th. de Visser, staatsman; pastoor Titselaar etc. Wie schrijft er mee een kleine biografie Verder raadt de redactie de lezers aan de tentoonstelling 'Land kaarten van de Gelderse Vallei' te bezoeken. Deze tentoonstelling wordt gehouden in het streekmuseum van Rhenen, Kerkstraat 1tot en met 7 augustus 1988. Openingstijden: di. t/m vr. 10-12 en 14-17 u. za.-zo. 14-17 u. Een recensie van het boek 'De Gelderse Vallei; ge schiedenis in oude kaarten' door de heer H.P. Deijs, treft u in ons blad aan. Wij wensen u een prettige vakantie

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 2