168 169 Van het bestuur Uitlening boekenbezit. Gevraagd is naar de mogelijkheid om boeken uit het bezit van de ver eniging ter lezing te kunnen krijgen. I\lu wij een kast hebben in onze gebruikelijke vergaderruimte (de Kit), denken wij er aan om in de wintermaanden éénmaal per maand boeken uit te lenen. In ons volgende verenigingsblad hopen we een regeling hiervoor te kunnen publiceren. Een en ander is alleen uitvoerbaar bij volledige medewerking van de leden ten aanzien van het terugbrengen van de boeken. Culturade 1988. Deze wordt dit jaar gehouden op 27 augustus, evenals de vorige maal in de Korf. Ook onze vereniging zal hieraan deelnemen. Mutaties ledenadministratie over het 1ste kwartaal 1988 Nieuwe leden A.H.T. Modderman S.K. Fokkema J.J. Herks G. Rekkers A.J.M. Schothorst C.H. Voskuilen Ver."U.0.L." p/a H.J. Vrij R.H. v.d. Hengel Mevr. v. Ruitenbeek Buurtweg 9 Pr.Mauritslaan 1 Rozengaarde 12 Beekridder 1 Leusbroekerweg 23 Hessenweg 102 v. D. Scheltuslaan 26 Hamersveldseweg 13 Hessenweg 2 Leusden Leusden Leusden Leusden Leusden Achterveld Leusden Leusden Stoutenburg Bedankt als lid T. Lufft en W. Lufft Mevr. L. Helmus Gersteland 12 Leusden Pr. Christinalaan 9 Leusden Overleden J.W.G. v.d. Hurk Pr. Mauritslaan 18 Leusden Boek over de mobilisatie in 1939 J.M.Schouten 'Mobilisatie 1939'. Samenstelling: vijftig A4 bladen. Getypt en foto- copieën, tekst en foto's. Niet in de handel. Per exemplaar 15,-. Delen 1 en 2 zijn niet meer verkrijgbaar. Samensteller J.M.Schouten, Achterveld. Deel 1 uitgekomen 15-12-1987. Inhoud onder meer dagboek 1939, foto's vertrekkende soldaten, kranteknipsels, geschiedenis 16e Regiment In fanterie en namen van oud-soldaten die op 17-8-1987 deelgenomen heb ben aan de reünie in Achterveld. Deel 2 uitgekomen 15-2-1988. Inhoud onder meer De Infanterist uit De Llacht, voorwoord sg.Vink en mobilisatie dagboek van hem, verhaal T.J.A.Sturkenboom, dank aan mevrouw G.v.d.Hengel-van Dijk, verhaal J.van Ruissen, kranteknipsels, foto's inkwartiering en ansichtkaarten. De boeken 3 en A kunnen bij voorinschrijving nog worden verkregen. Dan alstublieft vooruit te voldoen op giro 284087 ten name van J.M. Schouten, zijnde 15,- per boek. Na 1-8-1988 zijn boeken 3 en 4 niet meer verkrijgbaar. Deel 3 inhoud onder meer de Grebbelinie, dagboek sg. Hemmelder, ver haal A.L.Kerkhof, verhaal A.van Noordenburg en A.D.van Zijtveld, Gerrit Brouwer uit Asschat vertelt, veel foto's van het inundatie- gebied, brief Wildschut en dagboek van kapelaan van der Voort. Verder in de komende boeken: direkte legerberichten, Zandbrinker- molen in brand, gesprekken met inwoners uit Asschat onder meer Tijmensen, de Ridder, SchoonderbeekHerder, Brouwer, v.d.Salm, van Klooster enzovoort. De uitgave is zeer beperkt, zodat de boeken waarde hebben. Geen nadrukken in deze uitgave. Totaal aantal bladzijden 400. Boek over oude kaarten van de Gelderse Vallei Hans Renes li/ie snel een overzicht wilde hebben van wat er aan oude kaarten van Leusden en omgeving bestaat, was tot voor kort aangewezen op de overzichten van Koeman (over de periode 1750-1850) en Donkersloot (voor 1750). Vooral het laatste boek is zeer onvolledig, omdat het slechts kaarten uit Rijksarchieven behandelt, en dan nog maar een

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 3