Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 C.P. Herder Hamersveldseweg 69, Leusden 033 - 941281 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopi jdatum Drukkerij M.Vroon-Roubos, J.Renes, M.J.F.Knuijt Mw.M.Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 De Kopermolen aan de Tweede Steeg 1 nov - 1 feb - 1 mei - 1 aug duider 183 Van de redaktie Dit derde nummer van de vierde jaargang bevat een groot artikel over 'De Kopermolen' aan de Tweede Steeg, geschreven door de heer J. Verduin. Graag vestigen wij nog eens uw aandacht op de oproep die wij in het vorige verenigingsorgaan plaatsten, namelijk een kleine biografie van bekende Leusdenaren, Achtervelders of Stoutenburgers te schrijven. Van het bestuur Uitlening boekenbezit Bij wijze van proef wordt een aanvang gemaakt met uitlening van de in het bezit van de vereniging zijnde boeken. Wij hebben de heer L. Buur lage bereid gevonden voor ons als bibliothekaris op te treden. Hij zal hiertoe zitting houden in 'de Kit' op de dinsdagen 11 oktober, 8 no vember en 13 december, steeds van 19.00 tot 20.00 uur. Maximum aantal boeken mee te nemen door elk lid moeten wij tot twee beperken. Stringente voorwaarde is dat de boeken de volgende uitleendatum worden teruggebracht. Kontaktavond 11 oktober In deze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen kunnen wij vanaf 20.00 uur horen wat door onze werkgroep dialekten reeds is vastgelegd. Van daaruit kunnen dan natuurlijk ook andere zaken uit de Leusdense historie ter sprake komen. Al onze leden zijn hierbij uiteraard van harte welkom. Lezing Hans Renes 13 december Op deze dinsdag zal Hans Renes, thans woonachtig te Wageningen, maar gezien zijn bijdragen aan ons verenigingsblad toch nog met Leusden verbonden, voor ons een lezing houden waarbij uiteraard de historie centraal staat. Nadere bijzonderheden volgen in een afzonderlijke uitnodiging. Ten overvloede: al het voorgaande vindt plaats in 'de Kit', Geer- trudishof bij de Hamersveldseweg. Vitrine(s) gemeentehuis Aangekocht zijn enkele vitrines die in het gemeentehuis worden ge plaatst en waarin wij dan een wisselende expositie van bescheiden

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 2