184 185 omvang kunnen houden. Binnenkort zullen wij voor de eerste maal hiermee naar voren komen. Op het moment dat wij dit schrijven, is de datum nog niet bekend maar in de plaatselijke pers zal hieraan aandacht worden besteed. üJij vragen onze leden voor dit onderwerp de plaatselijkeberichtgeving te volgen. Voorlopige informatie over het eerste kwartaal 1989 Het was de laatste jaren gebruikelijk éénmaal per seizoen een gezamen lijke avond te hebben met de oudheidkundige verenigingen in dit gebied. Gp dit moment kunnen wij hierover nog niets mededelen maar onder voor behoud mag verwacht worden dat dit ook nu weer zal plaatsvinden. Daarnaast hebben wij het plan om ditmaal eens een avond in Achterveld te beleggen en staat voor de maand maart de jaarlijkse ledenvergadering weer op het programma. Mutaties ledenadministratie over het 2de kwartaal 1988 Nieuwe leden; mevr. G.M. du Pui P. de Smalen J.M. Hengeveld J.H.v.Daatselaar-v.Soest PAvBurgsteden-v.d.Grootevheen Bedankt als lid; J.P. van Olmen Afgevoerd als lid: mevr. Kuil-Marchand Clarenburg 18 Schutterhoeflaan 19 Waarden 49 Hamersveldseweg 128 Tabaksteeg 2 Goudestein 25 Amersfoort Bonnikestraat 1G Hilversum Leusden ti ff ff ff Culturade Op de vierde Culturade, welke zaterdag 27 augustus jl. in en rond de sporthal De Korf werd gehouden, was ook onze vereniging weer met een uitgebreide stand aanwezig. Als thema was ditmaal gekozen voor de restauratie van de duiventoren bij de Heiligenberg. Vooral dankzij veel voorbereidend werk van onder andere Jan Huis in 't Veld en Jan Jehee hebben velen kennis kunnen nemen van de restauratieplannen. Zo was er een maquette van de duiventoren in zijn huidige (vervallen) staat maar ook één toren, zoals deze er na restauratie weer zal uit zien. Door het plaatsen van een handtekening op daartoe bestemde for mulieren konden bezoekers hun sympathie betuigen met de restauratie plannen en tevens een bijdrage storten in één der maquettes, waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Als extra blikvanger was bij onze stand zelfs een duivenhok met twee postduiven opgesteld, waarvoor vooral de jeugd veel belangstelling had. Belangstelling was er overigens ook voor de prachtige afbeel dingen van oude duiventorens in ons land, alsook voor de uitgestalde boeken en geschriften over de historie van onze gemeente. We kunnen ongetwijfeld terugzien op een geslaagde deelname aan deze Culturade. Literatuur over Leusden II: Duiventillen en duiventorens Hans Renes De belangstelling voor het 'kleine monument' neemt steeds meer toe. De laatste jaren verschenen overzichten van uiteenlopende objecten als grenspalen, ijskelders, wegkruisen, zonnewijzers en duifhuizen. Het laatste thema is in Leusden aktueel door de aktie die gevoerd wordt voor behoud van de duiventoren bij het landgoed Heiligenberg. Ik wil daarom hier wijzen op twee recente publikaties over duifhuizen. In 1985 publiceerden twee medewerkers van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg, H. Karsemeijer en G. Overeem, een eerste overzicht van Neder landse duifhuizen. Zij beschreven kort de geschiedenis van de duif huizen en gaven een lijst van 55 exemplaren. Deze worden verdeeld in duiventorens en -tillen (een til staat op kolommen en heeft dus de vloer boven de grond). Van elk bestaan weer verschillende vormen. In onze om geving worden genoemd: - de ronde duiventoren bij kasteel Maarsbergen (19de eeuw); - de vierkante duiventorens bij het huis Randenbroek in Amersfoort en bij kasteel Renswoude (beide uit de 18de eeuw); - de zeshoekige duiventillen van Den Treek en Nimmerdor. Deze beide til len dateren respektievelijk uit de jaren 1889-1890 en cirka 1900. De achthoekige, omstreeks 1830 gebouwde duiventoren van Heiligenberg is door de auteurs niet opgemerkt. Wel maken ze melding van de vierkante duiventil in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is een kopie van de

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 3