Ik zeg, je bank moet dicht in ae buurt zijn... Rabobank RILEAS -r Inderdaad. Geld moet u bij de hand hebben. Betalingen moet u even kunnen regelen. En daarom moet uw bank dicht in de buurt zijn. Voor de Rabobank hoeft u niet ver te gaan. Buurtbank. Rietveld Leusden Assuranties U kunt bij ons terecht op Houtvester 11 VOOR AL UW VERZEKERINGEN VOOR EEN HYPOTHEEK OP MAAT VOOR EEN PASSENDE FINANCIERING 210 stand kwam doet wat merkwaardig aan. Deze fellowship was gehuisvest in Den Dolder, in een pand dat te weinig ruimte bood om hun aktivi- teiten uit te kunnen oefenen. Tijdens een van hun bijeenkomsten kregen enkelen een visioen waarin te kennen werd gegeven dat er voor hun een huis beschikbaar zou komen. In dit visioen zou ook een vrij nauwkeurig beeld zijn gegeven van het geheel, zowel extern als in tern. Om een voorbeeld te noemen: de boompartijen rond het huis, het grasveld, intern de open trap, teksten aan de muur etcetera. De Heer zou toen gezegd hebben: "ik geef jullie dat huis en het zal een vredehuis zijn, een Shalom House". Dit zijn de feiten, verder laat ik de visioenen voor wat ze zijn, ofschoon ik wel moet erkennen dat wij met enige verbazing kennis namen van een tekening en beschrijving die volgde zonder dat men binnen was geweest. Wat doet nu die 'fellowship' - het houden van kerkdiensten, bijbelstudieavonden en soortgelijke bijeenkomsten; - het huisvesten van enkele gezinnen, waaronder het gezin van de voorganger; - training en vorming, speciaal van de interne bewoners, voor allerlei christelijk werk; - gastvrijheid verlenen in de vorm van een 'open woonkamerin de eerste plaats, maar niet uitsluitend, voor Amerikaanse mili tairen; - opnemen van personen in gezinsverband die bepaalde problemen hebben, doch geen opvangcentrum van drugsverslaafden. Het is geen gemakkelijke taak geweest, mede gelet op de doelstel lingen van de stichting, om tot een passende keuze te komen, maar men hoopt daar voorlopig in geslaagd te zijn, hoewel het experi mentele aspekt nooit helemaal is weg te denken. Eenzelfde ervaring is destijds opgedaan met de verhuur van huize 'De Heiligenberg', eveneens eigendom van stichting 'De Boom'. Ook hier is gestreefd naar een bestemming op passend niveau, binnen het raam van de mogelijkheden van het landgoed. De stichting 'De Boom' heeft kantoor- en archiefruimte behouden in het huis, woont dus met de fellowship onder één dak en beschikt op de bovenverdieping over een uitgebreide bibliotheek, tevens vergader kamer voor het bestuur. Met ingang van 1986 (samenvallende met vertrek van ondergetekende als administrateur) is het beheer van het landgoed overgedragen aan het rentmeesterskantoor 't Schoutenhuis B.V. te Woudenberg. 3834 CV Leusden Telefoon 033 - 94 17 94

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 8