Ik zeg, je bank moet dicht in ae buurt zijn... Rabobank Q JfttUggaSl uvt/ursuv/l jr/jZ: fStyn c/c* l Buurtbank. Een origineel, grappig, mooi, vertederend, leuk, ontroerend, kortom goéd geboortekaartje kiest u uit de Kennemer Kaarten Kollektie. Gratis ontvangt u, bij afname van minimaal 60 stuks (per bestelnr.) dit leuke knuffelbeest! drukke"! 226 Niets meer te beschrijven zijnde of gevonden wordende, wat in dezen inventaris had behooren te zijn opgenomen, vermeld of aangeteekend, heeft de requirant Willem Pothoven als op- en aanvrager, bij eede in handen van mij notaris afgelegd verklaard, alles naar zijn beste weten te hebben op- en aangegeven, wat tot de onverdeelde nalaten schappen van Reijer Pothoven en zijne vooroverledene huisvrouw Trijntje Hienenkamp, beide voormeld behoort of daartoe betrekking heeft, alles zoodanig als hetzelve in dezen inventaris staat omschreven en niets te hebben verduisterd, noch gezien heeft, noch weet dat iets verduisterd is. *3 En na hiertoe gevaceerd te hebben van des voormiddags tien tot des namiddags vier ure van den dag in den hoofde dezer gemeld is dezen in ventaris gesloten, waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt, hetwelk door de requiranten, den toeziende voogd, de schatters, voormelde getuigen en allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmidde- lik na gedane voorlezing is onderteekend. /V. *r Inderdaad. Geld moet u bij de hand hebben. Betalingen moet u even kunnen regelenEn daarom moet uw bank dicht in de buurt zijn. Voor de Rabobank hoeft u niet ver te gaan...

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 10