l/erenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coordinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 J.J. Mandemaker Populierenlaan 6, Leusden 033 - 941319 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopi jdatum Drukkerij M.Vroon-Roubos, J.Renes, M.J.F.Knuijt Mw.N.Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 De boerderij 'Plunnikhove'Foto van de Leusder Krant, 8 april 1983 1 mei - 1 aug - 1 nov - 1 feb Mulder 211 Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van de vijfde jaargang van het ver enigingsorgaan van de Historische Kring Leusden. Een lustrumjaar dus In dit nummer wordt onder andere aandacht besteed aan de geschie denis van de boerderij Murkhoven die in het begin van de twintigste eeuw de naam Munnikhove kreeg. Leest u zelf maar wat de heer A.J. van Kooy hierover te vertellen heeft. Ons volgende nummer gaat over de Tweede Wereldoorlog in Leusden en Achterveld. Welke leden hebben hierover nog fotomateriaal Oproep Voor de wisselende exposities in de vitrines van het gemeentehuis, vraagt de werkgroep klederdrachten mensen die materiaal ter be schikking willen stellen om een expositie over klederdracht in Leusden te kunnen organiseren. Heeft u informatie of wilt u iets uitlenen bel dan 033-942056. Van het bestuur In de afgelopen periode hadden wij twee zeer geslaagde avonden waar voor veel belangstelling was. In december de voordracht van Hans Renes over de geschiedenis van het Leusdense landschap. Door diens wel willende medewerking konden wij reeds toezeggen, dat het geheel nog een keer herhaald zou worden. Omdat in april ook een gezamenlijke avond met de regio-verenigingen op het programma staat, leek het ons beter deze tweede avond voor het begin van het nieuwe winterseizoen te reserveren. Eveneenszijn er afspraken gemaakt om de dia-avond in Achterveld, verzorgd door J.M.Schouten, nog een vervolg te geven. De spreker van die avond heeft nog stof genoeg om de plaatselijke historie tot leven te brengen. Onze eerste Achterveldse avond zal dan ook zeker niet de laatste zijn. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen hopen wij u de exacte data voor het voorgaande te kunnen geven. Vitrines gemeentehuis Vanaf februari zijn de beelden van de plaatselijke boerderijen in

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 2