212 de plaats gekomen van het materiaal betreffende de tabakscultuur. Ten overvloede, de vitrines staan in de hal van het gemeentehuis en kunnen tijdens de normale openingsuren bekeken worden. Geen excursie in de maand mei Omdat in die periode de gerestaureerde duiventoren officieel zal worden "geopend" (u krijgt hierover nog bericht), willen wij hier alle aandacht aan besteden en de excursie een keer overslaan. Contributiebetalinq Niet iedereen heeft er waarschijnlijk aan gedacht dat de contributie in het eerste kwartaal van het jaar moet worden betaald. Daarom dit bericht ter herinnering. Omdat er geen afzonderlijke uitnodiging meer wordt verzonden, vestigen wij in deze kolommen de aandacht op onderstaande avond: woensdag 26 april a.s. in zaal "Rehoboth" in Renswoude voordracht met dia's door fl.P.Deys met als onderwerp de stri jd over het water tussen Gelderland en Utrecht. De avond is een gezamenlijk optreden naar buiten van de vier oudheid kundige verenigingen in deze regio. De vorige avond vond in Leusden plaats. De aanvang is 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De zaal "Rehoboth" is niet moeilijk te vinden; bij binnenkomst in Renswoude moet men na het tweede verkeerslicht rechtsaf gaan. Mutaties ledenadministratie over het 4de kwartaal 1988 Nieuwe leden: Zwarteveen, F. Vries, R.F. de Salamander 24 Sterregaarde 3 Leusden Nieuwegein Voortzetting bijzonder Rabo-lidmaatschap: Stuiver, J. Biesta, P.C. Berg, J.T.S. v.d. Hoogland, P.G. Wouters, P. Rabobank Leusden Barten, J. Hilhorst, A.R. Loenen, J.v. Hamersveldseweg 74 Houtvester 29 Horsterweg 28 v.Hardenbroeklaan 74 Karekiet 11 Hamersveldseweg 72 Leusbroekerweg 14a Leusbroekerweg 25 Arnhemseweg 91a Leusden M Stoutenburg Leusden 213 Timmerman, R. Vrijhoef, A.W. Bedankt als lid: Venselaar, J. Aangekocht: Het Geruisloos Verzet, De geschiedenis van de TD verzetsgroep tij dens de Duitse bezetting. (H.Buiter en I.de Haes, uitgave Kerk en Vrede te Amersfoort) 1940 Gelderse Vallei. Huzaren in de strijd (J.Schouten Achterveld) Wolken van Genot (uitgave Drents Museum) Jaarboek Oud Utrecht (uitgave vereniging Oud Utrecht) Geschonken: De familie R.van de Hengel-van Burgstede van de Hoeve Roosendaal schonk ons: 2 houten bindselen 1 zeugenhek 1 tang m/zoggenringen 1 poffertjespan 2 kl molenstenen 1schaapscheerdersschaar. De gemeente Leusden schonk ons: 1 gemeentelijke inventarisatie met betrekking tot boerderijen en andere bewoningen langs de Hamersveldseweg, Schoolsteeg, Horster weg, Zwartesteeg en de Cohensteeg. De inventarisatie is uitgevoerd vóór de'aanvang van de grote nieuwbouw in het voormalige Hamersveld. Gebonden gemeentelijke rapporten met betrekking tot de navolgende boerderijen: Langebeek, Groot Krakhorst, Midden Krakhorst, Munnikhoven en Hakhorst. Van 'M;irkhoven' tot 'Munnikhove' Arnhemseweg 74 Hamersveldseweg 71 Tarweland 21 (vertrek) Samenvatting van de lezing, die de heer A.J.van Kooy heeft gehou den voor de Historische Kring op 15 december 1987 in het kader van

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 3