214 215 de uitgave van de straatnamengids Gemeente Leusden. Munnikhove lag tot voor kort aan een zijweg van de Hamersveldseweg (zie situatiekaart afb.I). Daar ligt nu de nieuwbouwwijk Munnikhove. De plaats waar de boerderij gelegen heeft, wordt met de markering van een kruisje aangegeven op afb.II. Hoe de boerderij erbij lag in de zestiger jaren kunt u zien op een luchtfoto uit die tijd afb.III. Op de foto afb.IV (archief Leusder krant) van 5.10.83 kunt u zien, dat de gloriedagen van Munnikhove voorbij zijn. De bewoners hebben de boerderij verlaten. De nieuwbouwwijk rukt op. Even later op 14.10.83 brandde de boerderij af. Bij de bestudering van de geschiedenis van Hamersveldse boerderijen was de heer A.J.van Kooy de naamsverandering van Murkhove in Munnikhove tegengekomen. Pas in 1902 nadat deze boerderij na een brand weer opgebouwd was, kreeg deze boerderij de naam Munnikhove. Daarvoor was het Murkhoven of Murrikhoven. Daarom had volgens de heer van Kooy de wijk Munnikhove een "verkeerde" naam. Dit had Murkhoven moeten zijn. De naam Munnikhove zou komen van de monniken, die dit gebied rond de boerderij ontgonnen hadden. Plurkhoven had daar niets mee te maken. Murk zou "water" kunnen betekenen. In het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa, staat het volgende: "lvlurk(De) of De Mork, water, prov.Friesland, kw. Oostergoo, griet Tietjerkstradeel, dat bij Giekerk, uit het Oude-Deel voortkomt en, in eene noord-noordoostelijke rigting, naar het Gudkerkstermeer loopt en zich daarin ontlast". C.v.d.Hengel vermeldt het volgende in zijn stencil Boerderijnamen in Leusden en Stoutenburg, z.j. "Murckhoven later in de volksmond en van daar ook op de stafkaarten Munnikhoven, was het van Groenhouten afgesplitste leeuwendeel, nl. 17 van de 23 morgen, heeft in 1747 een daghuurdershuisje en een tabakschuur van 21 gebint of 84 m. lengte. Nu betekent Murck slechte tabak (lekkere appels)." U begrijpt nu wel, dat de naam Murckhoven moeilijk te verklaren is. De heer A.J.van Kooy geeft de voorkeur aan een hoeve liggend in een waterrijk of moerassig gebied. Na deze inleiding volgt hieronder de historische uiteenzetting wat er achtereenvolgens met Murkhoven gebeurde. Gp 17 juli 1750 verkocht de heer Willem Hendriksen door middel van een publieke veiling 5 percelen wijt (dit kan boekweit of tarwe zijn)

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 4