216 217 staande op het Erf Murkhoven (1). Willem Hendriksen u/as raad en schepen van Amersfoort. Geëligeerd gekozen) voor de raad 12.6.1753. In 1755 wordt hij schepen (2). Op de lijst van Huismannen van de gemeente Leusden wordt Murkhoven in 1766 ook vermeld. Eigenaar is Willem Hendriksen. Reijer Reijersen is de daghuurder. Huisman Willem Hendriksen werd voor Murkhoven aangesla gen voor 1 haardstede en 1 oven (3). Tussen 1777 en 1778 overleed Willem Hendriksen (4). Op 29 januari 1780 werd door Jacob Both Hendriksen en Jan Both Hendriksen als executeuren van de boedel en nalatenschap van de heer Willem Hendriksen tot openbare verkoping overgegaan. Jacob Both Hendriksen en Jan Both Hendriksen waren ook de voogden over de onmon dige erfgenamen van Willem Hendriksen. Het volgende werd publiek geveild: 17 morgen wei- en bouwland 5^ tabaksland een tabakschuur een daghuurdershuisje een duifhuis een bergschhuur alles staande onder Plurkhoven zich strekkende van de helfte van de Hamersveldseweg tot aan de doorsterwetering (nu dus voorbij de Liniedijk). Belendend n.w. Benjamin Cohen met 't Erf de Busaart, z.w. de heer van Lilaar met 't Claverenblad. Het geheel werd ingezet op 11.250,door de familie ter Horst. De familie vond dit bedrag te weinig en de verkoop werd opgehouden (5). Op 23 juli 1830 werd de boedel weer geveild (6) nu door de kinderen van fflartinus Rom, die gehuwd was geweest met mevrouw Bartha Johanna Both Hendriksen. De verkoop van 1780 was dus blijkbaar niet doorgegaan en fflurkhoven was in de familie Both Hendriksen gebleven. Bij deze veiling vinden we de volgende omschrijving. Een Buitenverblijf van ouds genaamd flurrikhoven gelegen in de buurtschap Hamersveld zich strekkende van de helft der Hamersveldscheweg tot over de Linie aan de Moorsterwetering (beek). Bestaande uit: een Huizinge getekend f.nummer 156 voorzien van één beneden en één bovenkamer, een daghuurderswoning, paardenstalling, een vrije duiventil, tabaks- schuur van 15 gebinten met de hangers en latten daarin gevonden wordende, oprijlaan, grote moestuin, boomgaarden met exquise vrucht- afb.2. Het kruisje geeft de plaats aan waar de boerderij Munnikhove heeft gelegen.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 5