218 bomen en aanhorige van ouds tabaksland- nu bouw, wei en eiken, elzen en essen boschlanden enz. groot 14 bunders, 47 roeden, 68 ellen en 50 palmen. Dit perceel is tiendpligtig- en zal door den koper met den 15e november aanstaande kunnen aanvaard worden tot welke tijd de ver kopers het vrije gebruik en genot alsmede de inzameling der vruchten aan zich reserveren. De tabakschuur werd afzonderlijk ter veiling gebracht om eventueel afgebroken te worden, den dacht aan de volgende verkoopprijzen: Tabakschuur 510, Hofstede 2700,— Tesamen 3210, De beide percelen werden ingezet door Symen Huurdeman op 3300,De prijs werd verhoogd door Reijer Pothoven landbouwer te Hamersveld met 410,De beide percelen brachten nu 3710,op. De verkopers wezen deze percelen toen aan Reijer Pothoven toe. Reijer Pothoven woonde met zijn vrouw Trijntje Hienekamp zijn hele leven op Murrikhoven. Zij kregen 6 kinderen n.l. 4 meisjes en 2 jongens. Na de dood van Trijntje in 1858 werd er op 22 februari 1861 (7) een testament gemaakt, waarbij Reijer Pothoven de boerderij toewees aan Clasina, Neeltje, Evertje en Willem, die dan alle vier nog ongehuwd op de boerderij wonen. Op 10 februari 1866 werd er een uitgebreide beschrijving van de inboedel gemaakt. Deze geven wij vol ledig weer in het blad, om u een idee te geven, wat er in een Hamers- veldse boerderij zoal voorkwam (zie bijlage I). Op 4 juli 1866 gaan de kinderen dan over tot verdeling van de erfenis (8). In 1896 blijkt Neeltje, de ongehuwde dochter, de eigenares van Murrikhoven te zijn. Zij liet nl. een testament opstellen op 27 januari van dat jaar (9). Het luidde als volgt: "Ik legateer aan mijne zuster Evertje Pothoven gehuwd met Maas van Drie te Hamersveld en bij haar voor overlijden aan hare echtgenoot en kinderen het recht om uit mijne nalatenschap te nemen of wel zich bij scheiding daaruit te doen aanbe- delen tegen inbreng ener som van 8000,de mij behorende Hofstede genaamd "Murrikhoven" met de gebouwen landerijen en houtgewassen gele gen in de gem.Leusden. Kadastraal sektie F. no.283, 284, 285, 291, 451, 934, 951, 952, 953, 954 en 1045 tesamen groot 12 ha. 85 a. 80 ca." De volgende gegevens heeft de heer A.J.van Kooy verkregen via mon delinge mededelingen van Maas van Drie, kleinzoon van Evertje Pothoven die gehuwd was met Maas van Drie. In 1902 brandde de boerderij van

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 6