220 Neeltje Pothoven af. Maas van Drie was op dat moment de pachter. I\la de herbouw van de boerderij prijkte op de voorgevel Wunnikhove, zie ook afb.IV. Wen had de naam Wurrik in Wunnik veranderd. Waas van Drie werd opgevolgd door Reijer van Drie, die weer opgevolgd werd door Waas van Drie. Hij moest de boerderij verlaten voor de uitbrei ding van Leusden. Samenvatting: maart 1989 Rie Vroon-Roubos. Noten 1. G.A. Amersfoort AT 037a017 2. Bemmel, R.v. Beschrijving der stad Amersfoort. Deel II 3. R.A. Utrecht, Protocollen van de Gerechten van Leusden no. 1157 A. G.A. Amersfoort, Codicil 16.3.1778. AT 045a004 5. G.A. Amersfoort, AT 047a002 6. G.A. Amersfoort, AT 057a019 7. G.A. Amersfoort, AT 051c045 8. G.A. Amersfoort AT 051c045 9. G.A. Amersfoort AT 051g034. Bijlage I Beschrijving van de inboedel van "Wurrikhoven"gemaakt op 10 febru ari 1866. Om redactionele redenen was het niet mogelijk het gehele stuk te plaatsen. Gedeelten die uit de tekst weggelaten zijn worden aangegeven met .1 In den Jare eenduizend achthonderd zes en zestig den tienden van de maand februari, des voormiddags ten tien ure Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 1° Reinier Teunis Blom, hoofdonderwijzer, wonende te Leusden .1 28 Brand Pothoven, landbouwer, wonende te Amersfoort L3 e 3 Hasina Pothoven, meerderjarig en ongehuwd zonder beroep e 4 Neeltje Pothoven, meerderjarig en ongehuwd zonder beroep G 5 üJillem Pothoven, landbouwer en e 6 Evertje Pothoven, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep. wonende de derde, vierde, vijfde en zesde de genoemde rekwiranten, allen te Hamersveld in de gemeente Leusden. C....3 221

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 7