222 Vervolgens tot de beschrijving overgaande zijn gevonden In het achterhuis en in de schuur, van de voormelde Hofstede, genaamd flurrikhoven een paard door voormelde deskundigen geschat op. en alhier gebragt tegen eenhonderdtachtig gulden180, - een kalfdragende koe op tachtig gulden80, - een kalfdragende koe op eenhonderdtwintig gulden120, - een kalfdragende koe op zestig gulden60, - een kalfdragende koe op zeventig gulden70, - een vaars op dertig gulden30, - een vaars op drie entwintig gulden23, - vierentwintig kippen en een haan op veertien gulden14, - vier schrammen op vijftig gulden50, - drie korven met bijen op zeven gulden7, - een wagen met toebehoren op tachtig gulden80, - een stortkar op vijftien gulden15, - een rolwagen op tien gulden10, - een kar op vijf gulden5, - een ploeg op tien gulden10, - twee eggen op acht gulden8, - een kruiwagen op een gulden vijftig cents1,50 brandhout op twaalf gulden12, - tabaksspullen op veertig gulden40, - acht kistluiken en drie schotten op tien gulden vijftig cents 10,50 vijf hekken op twee gulden vijftig cents2,50 vier tabaksmonden op twee gulden2, - ligte turf op zeven gulden7, - tuig en touw op veertien gulden14, - teerton en divers op acht gulden8, - slijpsteen op vier gulden4, - wanmolen op vier gulden4, - snijbank op zes gulden6, - twee kisten op drie gulden3, - een heebak op drie gulden3, - een koornmaat op twee gulden vijftig cents2,50 zeven op een gulden1 - schoppen en grepen op negen gulden9, - ton en boonen op zes gulden6, - drie tonnen op een gulden vijftig cents1,50 223 een ton met honing op twee gulden2, - vier zichten en zijzems op vier gulden4, - dissel en divers op vijf gulden5, - gavels en divers op vijf gulden5, - bijlen en divers op vier gulden4, - dorschvlegels en divers op zes gulden6, - haekslieten op vier gulden4, twee waschtobben op twee gulden2, - Transporteren 834.50 een tafel op een gulden1- een koperen ketel op negen gulden9» - meel op vijf gulden5, - In het bakhuis Boekweit mud en divers op drie gulden3, - een koperen ketel op drie gulden3, - een melkkar met schijf op acht gulden8, - roompotten op vijf gulden5, - zes emmers op drie gulden3, - vier ijzeren potten op twee gulden vijftig cents2,50 aardewerk op twee gulden2, - vorken en lepels op een gulden vijftig cents1,50 In de geut en kelder spek op eenhonderdtwintig gulden120, - een zij spek op twaalf gulden12, - een pot met boter op acht gulden8, - Op den haard een kast met stel op zes gulden6, - een glazenkast op twintig gulden20, - een klok op acht gulden8, - elf schotels op twee gulden vijftig cents2,50 twee spiegels en een schilderij op drie gulden3, - blik en tin op twee gulden vijftig cents2,50 kistjes en kommen op een gulden vijftig cents1,50 vier koperen ketels op tien gulden10, - fornuis op vijfentwintig gulden25, - vuurgereedschap op een gulden vijftig cents1,50 koffijmolen en divers op een gulden1- vijf stoven met divers op een gulden vijftig cents1,50 theegoed op twee gulden2, -

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 8