Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid R.Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 941183 W.A.van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 J.J.Mandemaker Populierenlaan 6, Leusden 033 - 941319 J.fl. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 A.Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopi jdatum Drukkerij M.Vroon-Roubos, J.Renes, M.J.F.Knuijt Mw.M.Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 Monumentje aan de Hessenweg ter nagedachtenis van kapitein Brisdou d'Istria. Foto: J.Renes 1 aug - 1 nov - 1 feb - 1 mei Mulder 227 Van de redactie Het tweede nummer van ons verenigingsorgaan is vooral gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Het bevat een artikel van J.Verduin over de werk wijze van de T.D.groep, een verslag van de evacuatie van Leusden in de meidagen van 1940, ontleend aan het dagboek van mevr.J.W. van de Hengel de Jonge en een beschrijving van het monumentje aan de Hessenweg ter nagedachtenis opgericht van kapitein Brisdou d'Istria door M.Vroon- Roubos. Tenslotte nog de naspeuring van de heer W.Bos naar de ouderdom van de Duiventoren bij de Heiligenberg. Als u dit laatste artikel gelezen hebt, woont u zeker ook de "invlieg- dag" van de gerestaureerde duiventoren bij op 27 mei om 13.30 uur van uit het koetshuis van huize "de Heiligenberg". Ons lid, mej. G.M. du Pui, die dit keer de copy heeft getypt, willen we bij deze hartelijk bedanken Van het bestuur Met het invliegen van de duiventoren, die ons zo na aan het hart ligt, wordt het seizoen ditmaal afgesloten. Daarna volgt de zomerperiode waar in de vereniging minder van zich laat horen. In september staat in Leusden weer de Culturade op het programma even als de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. Voor dit laatste wordt er in het bijzonder aan gewerkt de hiervoor vermelde duiventoren in het geheel te betrekken. Op vrijdagmiddag 20 oktober zal de opening plaats vinden van de ten toonstelling Leusden 1212. Tegen die tijd wordt u hierover uiteraard nog geïnformeerd. Dit geldt ook wat betreft de plannen voor het winter seizoen 89-90. Indien er onder u nog zijn, die hun contributie voor het lopende jaar nog niet hebben betaald, dan ziet onze pas in functie getreden penning meester deze bedragen alsnog gaarne op korte termijn tegemoet. Nieuw ontvangen boekwerken Ontvangen van J.Schouten, Achterveld: - Eemlandse Klappers dl.4: Huwelijk Leusden en Stoutenburg tot 1811 Dopen Geref.Gemeente Leusden 1789-1809 - idem dl.3: Dopen R.K.Parochie Achteveld 1674-1811 - idem dl.7: Dopen Geref.Gemeente Bunschoten 1631-1812

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 2