J.Verduin 228 - Eemlandse Klappers dl.10: Huwelijken Eemnes tot 1811 - idem dl.9 Dopen Eemnes tot 1811 - Een historische zwerftocht door het landschap van Putten (Schaffe- laarreeks, nr.6) - Wandeling door het Schaffelaarbos (uitgave St.Gelders Landschap en Barneveldse VVV) - Achterveld 600 - Parochiegids Leusden 1988/89 - Tien jarig bestaan van de Auto en Motorclub Achterveld - Jubileum uitgave t.g.v. het AO jarig bestaan van V.V.Roda 46 - Jubileum uitgave t.g.v. het 25 jarig bestaan van A.M.B.C. Achter veld - Geschiedenis van huize St.Joseph (en aanvullende informatie) Achterveld - Sociaal jaarverslag van Huize St.Joseph, Sine Cure en Wagenberg 1984 /85 - Sociaal jaarverslag van Huize St.Joseph te Achterveld 1980 - Federatief Bondsconcours t.g.v. de Achterveldse muziekvereniging D.W.S. (Door Wilskracht Sterk) t.g.v. het 40 jarig bestaan - Marswedstrijden in 1982 georganiseerd door D.W.S. te Achterveld - Muziekconcours in 1985 georganiseerd door D.W.S. te Achterveld Ter beschikking gesteld door de gemeente: - ParkPrincenhof Lente en zomer, door Stichting Comité Milieuzorg Leusden Openbare Werken en Plantsoenen - Park Princenhof Herfst en Winter, door Stichting Comité Milieuzorg Leusden Openbare Werken en Plantsoenen Mutaties ledenadministratie over het 1e kwartaal 1989 Nieuwe leden: P.N.Stam Mevr.C.Klijn-Kauffeld H.Klijn H.H.van der Neut J.A.Tolboom J.van Loenen MevrJNBoeyinga-Alberts K.J.Spaaij Mevr.Hoogland Kerkdijk 45 Koolzaadlaan 13 id. Dorser 32 Asschatterweg 44 Hamersveldseweg 133 Kwintlaan 22 Hessenweg 271 Achterveld Leusden Achterveld v.Hardenbroeklaan 74 Leusden 229 Bedankt als lid: H.Buiten Mevr.Buiten Mevr.J.Brons Treekerweg 46 id. Vlooswijkseweg 3 Leusden Leusden X Leusden X huisgenoot-lid De T.D.-groep en Leusden Inleiding De T.D.-groep (Tweede Distributiestamkaart-groep) was in de 2e Wereld oorlog een succesrijke verzets-crganisatie. De heer K.F.E.Brouwer, de latere gemeentesecretaris, was destijds werkzaam op het gemeentehuis in Leusden en heeft een vooraanstaande rol gespeeld bij het funderen en uitbouwen van deze unieke vorm van burgerlijk verzet. De heer A.Hendriks werkte nauw met de heer Brouwer samen en zorgde hoofdzakelijk voor de verbreiding van het systeem en de coördinatie tussen de diverse groeperingen. Op 23 juni 1988 verzoekt het "Verzetsmuseum" te Amsterdam de gemeente Leusden materiaal te verschaffen voor een tentoonstelling over Onder- duikhulp. Via de "Historische Kring Leusden" komt dit verzoek op mijn bordje terecht. Een en ander resulteert in een uiteenzetting over: De T.D.-groep en het vervalsen van persoons bewijzen Motieven om onder te duiken Er waren diverse motieven om onder te duiken. Niet alle motieven wogen even zwaar en niet alle onderduikers liepen dezelfde risico's. Motieven waren onder meer: - Joodse afkomst - Politiek vervolgden - Verzetsstrijder en als zodanig gezocht - Krijgsgevangene, die zich opnieuw had moeten melden - Onttrekking aan de arbeidsinzet in Duitsland

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 3