57 068 AMERSFOORT 230 Problemen bij onderduiken Onderduiken bracht een aantal problemen met zich mee, b.v. op het gebied van: - De bewegingsvrijheid - Geldelijke middelen - Voedselvoorziening, resp. distributie - Gezondheid, zowel physiek als psychisch Er waren diverse gradaties. Joodse onderduikers met een typisch joods uiterlijk hadden bitter weinig bewegingsvrijheid en kwamen mede daardoor ook op andere manieren in de problemen. Een verzetsleider met "goede" papieren kon overal heen. Uitgangspunten van de T.D.-groep Uitgangspunten van de T.D.-groep waren onder meer: - De onderduiker moest een zo normaal mogelijk leven leiden - Voor het vervalsen van persoonsbewijzen moesten echte persoonsbewij zen worden gebruikt. De gegevens op de bewijzen moesten worden ver valst - De vervalste gegevens moesten administratief worden gedekt - Men moest zo geweldloos mogelijk werken om geen aandacht te trekken Er zijn onderduikers geweest, die met vervalste papieren een schoolop leiding 'volgden of een baan hadden. Een groot deel van bovengenoemde problematiek werd zo omzeild. Het werken met "echte" persoonsbewijzen bood enorme voordelen. De bezitter ging bij een routine-controle altijd vrij-uit. Voor het natrekken van de vervalste gegevens moest de contro leur steevast contact opnemen met minimaal één andere instantie. Het administratief afdekken van de vervalste gegevens werd steeds meer verfijnd, doch gebeurde voor de zwaardere gevallen meestal diepgaander dan voor de lichte gevallen. Het verwerven van "blanco" persoonsbewijzen door de T.D.-groep (de vijftienjarigen-methode) De frauderende ambtenaren konden niet vrijelijk over "blanco" persoons bewijzen beschikken. Voor elk uitgereikt persoonsbewijs moest zowel de oproepkaart als het ontvangstbewijs (met pasfoto) naar het Ontvangst bewijspersoonsbewijzen-register (0.P.B.-registerin Den Haag worden gestuurd, waarbij de aantallen moesten blijven kloppen. 231 Distributie stamkaart (DSK) Voorzijde van de dubbele kaart. KONINKRIJK DER NEDERLANDEN DISTRIBUTIE STAMKAART TEVENS BEWIJS VAN OPNEMIN.G IN HET BEVOLKINGSREGISTER Nationaliteit: NEDERLANDER Dajtteekcnini: aangifte- Gemeente en Adres Afgtgeven in Gem De Aansrcwceei r van het (ware groot ie) Deze kaart was uitgereikt in de laatste maanden van 1939. Bij de uitreiking van de TD-kaart in 1943-44 werd voor controle de rech- teronderhoek afgeknipt

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 4