236 nenkwamen, was dat een droevig en ontstellend gebeuren. De winkel was totaal leeg. In de bakkerij stonk het verschrikkelijk. Zakken meel waren stuk gesneden en olie er door gegoten. Ook lagen er ongeveer 400 kapotte eieren. In een grote grijze pan vol met zeker wel 3 pond room boter zat nog een hele kip. De kelder gaf ook een vreselijk aanblik. Alle eieren kapot en rozijnen overal heen gestrooid. De sloten langs de vóór- en zijkant van het huis lagen vol met koffie, thee, weckpotten enz. Ule konden wel huilen. Direct moesten we er op uit om spullen te kopen voor de winkel. Alles kon je maar mondjesmaat krijgen bij de leveranciers. Zo ging het ook met meel voor de broodbakkerij en allerlei andere producten. Langzamerhand kwam het leven onder de Duitse overheersing weer een beetje op gang. Een vergeten oorlogsmonument ffi.Vroon-Roubos Het monumentje, dat u op de voorzijde van dit nummer van de Historische Kring ziet staan, zal de meeste bewoners van Leusden en Achterveld on bekend voorkomen. Toch staat dit monumentje al sinds de herfst van 1945 in onze gemeente en wel op het erf van de hoeve "Gasthuis Daatselaar" van de fam.Th.van de Hengel in de buurtschap Musschendorp te Stoutenburg. Waarom staat daar een oorlogsmonumentje? Engelse bommenwerpers bestookten in herfst 1944 regelmatig de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn - Duitsland. Op 8 december 1944 s-morgens rond 10 uur werd een jachtbommenwerper van de Royal Air Force van het type Typhoon nummer H291 door Duits afweergeschut getroffen. Het toestel probeerde een noodlanding te maken, maar kwam met het landingsgestel in een door een houtwal omringde sloot terecht. De motor met cockpit en andere onderdelen schoten los en vlogen met grote vaart te pletter tegen de eikenbomen, die op het erf van boerderij "Gasthuis Daatselaar" ston den. De piloot kapitein Pierre Brisdoux Galloni d'Istria, geboren op 20 okto ber 1914 te Algiers (Noord-Afrika)was op slag dood. De Duitsers waren vrijwel direkt ter plaatse. Zij hielden de wacht bij het lichaam van de piloot en de brokstukken van het vliegtuig. De papieren en het geld van 237 Typhoon 1B met vier kanonnen. Foto overgenomen uit: B. van der Klaauw, Jachtvliegtuigen wereldoorlog II, Alkmaar z.j. de piloot werden door hen meegenomen. Na ongeveer een week gaven de Duitsers het lichaam vrij. Toen heeft de familie Van de Hengel met be hulp van buren en daar verblijvende évacué's het lichaam van de piloot in de kist gelegd, die daar namens het gemeentebestuur was gebracht. Tijdens deze droeve bezigheden vond de familie Van de Hengel de ring van de piloot en een penny, die zij later aan de weduwe hebben gegeven. De kist werd niet opgehaald. Daarom besloot men zelf de piloot naar be graafplaats Rusthof te brengen. Flanus van de Hengel, één van de zoons van de boerderij "Gasthuis Daatselaar", ging met een brik, een vier wielige boerenwagen, op weg. Aan het einde van de laan, die de boerde rij met de Hessenweg verbindt, kwam hij een Duitse patrouille tegen, die hem staande hield. De Duitsers namen de kist over en brachten de piloot naar begraafplaats Rusthof. Juni 1945 vaardigde het Franse Rode Kruis twee vrouwen af om vermiste vliegeniers op te sporen. Zij kwamen ook in de provincie Utrecht, waar zii intensief gingen zoeken naar het verongelukte vliegtuig van Pierre Brisdoux Galloni d'Istria, dat 8 december 1944 was opgestegen van een

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 7