"Da Eambode" GEDENKPLATEN VOOR DE EVACUATIE—OORDEN. 14 Maart 1941. In da laatst gshoudan Gemeenteraadsvergadering ia bsslotan om bronzan platan ta schonken aan da gsmaentan waar da bevolking van Leusden an Stoutenburg tijdans da oorlogsdagen geëvacueerd zijn gawsast. Da platan vervaardigd door da mataalgietarij "Holland" ta Amsterdam zijn klaar gekomen, doch door da gebrekkigs verkeersmiddelen nog niet overgebracht aan de gemeentebesturen van Limman, Uitgeest, De Rijp an Graft. De Gedenkplaten kunnen gaduranda de morgenuren bezichtigt wordan in het gemeentehuis van Hameraveld. Daarna zullen da platen door da Burgemeester en de Gemeentesecretaris op Woensdag 19 Maart a.a. aan da genoemde Gemeentebesturen worden aange boden.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1990 | | pagina 12