JUBILEUMK<XLEKTIE DRUKKERIJ MULDER Rabobank S TEL. 033-946250 HAMERSVELDSEWEG 10A 3833 GP LEUSDEN De Kennemer Jubileumkollektie, "50 speciaal voor die hoogtijdagen, 25 welke om zon exklusieve uitnodiging vragen. 44 Na de meidagen is de Grebbelinie opnieuw in verval geraakt en in 1951 opgeheven. De terreinen werden later door Domeinen overgedra gen aan de Provincie Utrecht, die een groot deel in 1976 overdroeg aan het toenmalige Ministerie van CRM. Door jarenlange verwaarlozing en isolement had zich intussen in de oude forten een rijk natuurleven ontwikkeld. Blommestein maakte in de jaren '70 een inventarisatie van de historische en biologische waarde en van de mogelijkheden voor restauratie, land schappelijke inpassing en recreatieve ontsluiting. Op grond daarvan adviseerde hij voor elk van de overgebleven vestingwerken een bepaald beheer. Veel van die adviezen zijn sedertdien opgevolgd. Het grote fort aan de Buursteeg bij Veenendaal is bijvoorbeeld (voorzover het nog niet geëga liseerd was door een campinghouder) gerestaureerd en door wandelpaden toegankelijk gemaakt. De sluis bij Bruinenburg, op de grens van Leusden en Woudenberg, is ook gerestaureerd. Deze plek is echter niet alleen bereikbaar voor geoefende wandelaars. Het werk op de Asschatterkeerkade (aan de Asschatterweg) is tenslotte als vogel reservaat verboden voor bezoekers. Er is dus nog veel van de Grebbelinie terug te vinden. Het grootste deel van de oude vestingwerken is als cultuurmonument of als natuur reservaat voor de toekomst veilig gesteld. Het is te hopen dat ook de niet beschermde gedeelten, zoals het bedreigde stuk bij de Horster- weg, behouden blijven. Literatuur Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Deel lila: de provincie Utrecht. Uitg. Stichting Menno van Coehoorn Blommestein, J.C.T. van (1978) De Grebbelinie; van militair ver dedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument. Stichting Menno van Coehoorn Deys, H.P. (1988), De Gelderse Vallei; geschiedenis in oude kaarten. HES, Utrecht Hier en in de andere duizend dorpen en steden van ons land zijn in het verleden de coöperaties ontstaan die we nu kortweg de Rabobank noemen. Daarom is de Rabobank van oudsher overal diep geworteld. staat dicht biju

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1990 | | pagina 14