Rabobank DRUKKERIJ MULDER Postkantoor in Achterveld officieel open 36 BARMEVELD86 KRANT DtNSOAÖ 3» FEBRUAR11989 üe posikaiuaorhctuiier voor het nieuwe postkantoor tn Achterveld. ACHTERVELD - Hut nieuwe postkantoor van Achterveld is dnisdugrmdd.ag geopand. Het kan toor 15 gevestigd U3 het pand Ho sen weg 208 van Andru de Vor en Pmt van de Beek uit cid. In jd 'Oe we Feerdes tal waran ni ce m e re be in Hg >tc lie ndcrn zmwtzig voor dat de opening zou geschieden. De directeur van het Hoofdpost kantoor N ij kerk, B. J. Uigteohmg, waaronder Achterveld velt bracht in zijn openingswoord naar voren-. „Het nieuwe kantoor is een ener kinnivricndehik kantoor met een klantvriendelijke kantoorhouder B. van Tergouw uit Lensden. Het kantoor is ook toegankelijk voor minder-validen, alle toegangsden- ren rijn van eieclrische denrope- «ers voorzien. De wachtruimte is veel groter, er zijn 60 povthnssen waarvan er 20 nu in gebruik Zijn, Het aantal, jaarlijkse handelingen van ruim twintigduizend zal zeker gaan stijgen Aan de postkantoor- houder overhandigde Jnj een ge schenk voor hel kantoor. Bnige- roeeate? van Lensden de beer Pmds weer erop dat Lei post Lamoor een van de basóvoorzierungen w van het dorp. ..Volgend ja ar bestaat het postkantoor 75 jaar en de Achter velden» kennende zal er wel weer een feestje worden gevierd Post kantoorhouder Van Ter gouw bracht zijn dank vooral aan het personeel van de Weikoop: „Tien jaar heb ik vm uw gastvrij heid mogen genieten, een kop kof fie» een woord en uit hei diepst van mijn hart wd ik jullie daarvoor dan ken," Hij het zijn dankwoorden vergezeld gaan met een persoon lijk geschenk. De opening werd verricht dooi de burgemeester. Het ruimere en nog meer beveiligde kantoor werd geiostalfeerd door bouwbedrijf SmtseiMf mi Bameveid, Instaüa- Uebedn>f Hartkamp mt Bameveid, £Jï-.ctroteckruek K.ckka uit Koot- wijk'aïbroei;, Scbuuersbedn^i Ber- tus Biorn mt Achterveld» heiangen- behartiging makelaar Burgerhart nu Ba rue veld. De kantoortijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9-00 tot 12.00 en van 15.30 tot 17.30 uur. ;*i ;WV»xY.' wmMutsc Hier en in de andere duizend dorpen en steden van ons land zijn in het verleden de coöperaties ontstaan die we nu kortweg de Rabobank noemen Daarom is de Rabobank van SsiLu oucisher overal diep geworteld. staat dicht biju Q/rwAt /iet voor- ie/ HAMERSVELDSEWEG 10A 3833 GP LEUSDEN TEL. 033-946250

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1991 | | pagina 12