m a 74 Voortbestaan van goederenlijn flmersfoort-Leusden staat ter dicussie Ponlijn is navelstreng van VW/Audi-importeur Pon B.A. Broerse Ooit was de spoorverbinding tussen Amersfoort en Vèenendaal voor het personenvervoer van groot belang. Dagelijks denderden er vele treinen over dit baanvak. Tegenwoordig is er van die oude glorie niet veel meer over. Net vocrbij Leusden houdt de lijn op. Ogenschijnlijk liggen de overgebleven rails er nutteloos bij, maar dat is schijn: bij nadere beschouwing is het oppervlak van de spoorstaven niet verroest. Dat wijst op dagelijks gebruik. Dat klopt, want op elke werkdag rijdt er een dieselloc met zo'n 15 wagons over het tracé richting Pon's Automobielhandel. Om acht uur 's morgens heen en enkele uren later terug. De lading? Gemiddeld 300 personenauto's en bedrijfswagens op dubbeldeks wagons en enkele tonnen aan onderdelen en ruilcomponenten. De auto's zijn afkomstig van de verschillende Volkswagen- en Audi- fabrieken in Duitsland en de onderdelen komen uit het Europese onderdelenmagazijn in Kassei. In dit artikel gaan we in op het belang van dit 'Ponlijntje' voor de auto-importeur - vroeger en nu - en de discussie die lokale overheden en de NS momenteel over alter natieve gebruiksmogelijkheden voeren. In het midden van de zestiger jaren is de directie van Pon's Automobielhandel N.V. serieus gaan nadenken over het vertrek uit de Amersfoortse binnenstad. Zowel aan de Arnhemse- als aan de Amsterdamseweg was te weinig ruimte voor een goed geoutilleerd auto-importbedrijfOorzaak daarvan was de groei van de welvaart waardoor in Nederland een enorme behoefte aan mobiliteit ontstond; iedereen die het zich maar enigszins kon veroorloven wilde een eigen autootje. De verkoop van personenauto's uit de middenklasse maakte een enorme stijging mee. De Volkswagen Kever was de meest gekochte auto in die jaren. Overal en nergens 75 Ta» AMSTERDAM naar NIJMEGEN—KLEEE (Keulen). Trein Dommer. t\K 212 214 *22 •72 cis 2(4 1.3.3. 1.33 1.3.3. 1.3.3. 1.3.3 1.3 3 1 .3.3. 1.38. kl. kl kl kl kl. kl kl kl - H«0 Uii. 1211 8*» 8» Mi» HU» ertaaa - pot 12» 4» 8» t" Aaerafoort (Btaal) V 7»a yj» 12°» 1*» 4»* 7 js pi» Wondenb.-Soberp. 7» 1» 4» 71* p-.i Veoendaal eoj Q<» 31 f," 3 7» Kt". Hbenen 8» 13» Qïd 3» 7» 10' 8»* 10"» 12»7 6'* M21 10» KraterenV 8" 10°» 13'® 3'° 6» 8"' 10» 8» 10» ]0I SOI 6'* "11 10» KU-ege.V «>0 Kb1* 1» 3'» b-,i Oroeabeek 701 10» 1» 3» e'ia 8» Granenb (Doaanak-) 1» uo. l» 3» «rf. P"« 7» 3 81 3 pt> 7»! nTi 8» 812 •12 11" - 3» 4.0 111 10» - - Tan (Kroten) KI.EEF—NIJMEGEN naar AMSTERDAM. T rclunommer 216 210 t*W> «7 148 247 1.3.3 1.13 1 .3d 1.3.3. 1 .3.3 1.3 S kl k 1 kl kl. kl. kl. K<iulmV - *1! p..4 3" 6»® KleefV tr" 12' gio 6"» K-» Nüllerden 0' 1 ttIT 4?» 4.0 8» Craornbnrg Grorsb. (Donanek Abt 7» 9u V* 17ÏI 13" 8'i •'li V» MJmricrBA 7,# 0» 12» 4 41 8» •11 NUinegenV KcalereoA 7'» 81 1 10'» 10»* 13» 1" 6» 8" in •li ioj2 8" 10* 1" 6" 7» 1 lo» llheuen 8» l»i 7»» 10'» Yen'-ndnal 7Voudenb.-8cberp. 8» 8'* 10» 110» 1» 1»* 7» 8j2 10» ioH Amerafnort (Staat) A 8» 11'» t0l ll* "11 10» HlhrrauaA fpo 1Q01 11" 12" 8'» 8Ü *12 '11 lil» 1112 Te Leaidea (tnaaohan Amerafoort en Wondetiberg-Bcherpenieel) en nn if Hur (tnaicbm Wondanberf-ftcherpenaeel •d vinendaal) i toppen dagelljka de trelnon 102, 272 en 216, 30ó, 249, wanneer daartoe door de relxlgera tijdig bat Terxoek ia f ©daan. Ta NCtTEEDEK wordt allee* geatopt waneer Belslfert «oetea worde* epgeaoaaea of altgelaUa. Afb. VII: Spoorwegovergang bij Pon

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1992 | | pagina 13